4 Matching Annotations
  1. Mar 2021
  2. Oct 2020
  3. Sep 2020
    1. But I actually think stock and flow is a useful metaphor for media in the 21st century. Here’s what I mean: Flow is the feed. It’s the posts and the tweets. It’s the stream of daily and sub-daily updates that reminds people you exist. Stock is the durable stuff. It’s the content you produce that’s as interesting in two months (or two years) as it is today. It’s what people discover via search. It’s what spreads slowly but surely, building fans over time.

      Een interessant inzicht van Robin Sloan (via) wat mij doet denken aan zowel de Zettelkasten methode van Niklas Luhman maar ook aan de opkomst van nieuwsbrieven de laatste maanden. Online publiceren begon met het maken en distribueren van "stock" sites. Semi-statische sites die soms nog terug zijn te vinden. De laatste 20 jaar zijn de flow feeds daar bij gekomen. Met name de social sites. Email en nieuwsbrieven lijken die sweet spot er tussen hebben gevonden. Enerzijds flow omdat ze periodiek verschijnen. Anderzijds stock omdat ze blijven bestaan in een online archief en in het mailarchief van de ontvanger. Een zoektocht in mijn mailbox brengt soms het antwoord boven in de vorm van een nieuwsbrief bericht van jaren geleden.