2 Matching Annotations
  1. May 2022
    1. Nhiên liệu sinh học trong tiếng anh gọi là Biofuel. Là dạng nhiên liệu tái sinh có nguồn gốc từ các loại nguyên liệu vi sinh, thực vật hoặc động vật. Một số ví dụ về nhiên liệu sinh học có thể kể đến như: Ethanol ( hay cồn thực phẩm) thường được sản xuất từ cây ngô mỹ (cồn ngô) hay sắn (cồn sắn) hoặc mía brazil) Dầu diesel sinh học từ thực vật và mỡ động vật lỏng khí sinh học metan có nguồn gốc từ phân động vật và xác động vật,. nhiên liệu sinh học hữu ích nhất ở dạng lỏng hoặc khí thuận tiện trong quá trình vận chuyển và chiết xuất.
  2. Nov 2021