8 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. Ομως τα πλεονάσματα που διαμορφώθηκαν το 2015-18 (πλεόνασμα αποπληρωμής χρέους + υπερπλεόνασμα για το «μαξιλάρι») ήταν πολύ υψηλότερα: 11,5 από τα 20 δισ. που θα γλιτώναμε έγιναν υπερπλεόνασμα (πίνακας).

   Ο πινακας με τα υπερ-πλεονασματα του ΣΥΡΙΖΑ στην 4ετία 15-18,

 2. Sep 2021
  1. «Τα capital controls μέσα σε μια νομισματική ένωση είναι μία αντίφαση. Η ελληνική κυβέρνηση αντιτίθεται σε αυτή τη σκέψη», έγραψε σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης

   Ακούγεται ειρωνικό το σχόλιο, σα να μην τον πολυπειράζει, αλλά δείχνει πως οι Ευρωπαίοι ειναι που αρνούνται τις αρχές τους.

 3. Jul 2021
  1. «Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη γενική κυβέρνηση τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάσθηκαν σε αυτό και εάν διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί στην τρέχουσα μορφή του, θα πωληθεί σε τεμάχια ή θα εκκαθαριστεί».

   Είναι ξεπούλημα!

  2. Διαβάζοντας κάποιος το άρθρο θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν άγνωστες μέχρι τότε στην Ελλάδα. Αλλωστε κάπως έπρεπε να αυτοεπιβεβαιωθεί η γνωστή θεωρία περί «τελευταίας σοβιετικής Δημοκρατίας στην Ευρώπη», εμπνευστής της οποίας είναι ο Ι. Στουρνάρας. Κι όμως, μόλις τα δύο προηγούμενα χρόνια (2008 και 2009) η Ελλάδα είχε καταταγεί 4η και 5η αντίστοιχα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ως προς τα έσοδα από άμεσες και έμμεσες ιδιωτικοποιήσεις (2008: 3.093,53 εκατ. ευρώ – 2009: 1.313,78 εκατ. ευρώ).

   Ο μύθος της "Σοβιετιας"δεν φτιάχτηκε από την τυχαίους νεοφιλελέδες &/| ΧΑυγήτες?

 4. Apr 2021
  1. The personality is half mom, half teenager: “cool babysitter.” Seamless will let me stay up late, eat Frosted Flakes for dinner, and watch an R-rated movie

 5. Feb 2020
  1. In this volume in the MIT Press Essential Knowledge series, Richard Cytowic, the expert who returned synesthesia to mainstream science after decades of oblivion, offers a concise, accessible primer on this fascinating human experience.

   This would be a great gift! I add a tag for the event and a tag for the person the gift might be great for. Sometimes, when a site is dynamic (so I might not be able to get all the way back) I include an image and enough info to identify the gift.! Back to the 100K blog for another adventure?

 6. Sep 2017
  1. (29)

   This quote resonates with me because it reminds me with a discussion I had with my mother. I said I was worried about climate change and expressed concerns that humans aren't doing enough to work against it. My mother responded by saying "It took me a while to realize that the world is going to come to an end whether we like it or not. It could be in twenty years, it could be in twenty thousand, but it's going to happen eventually. And it took me awhile, but I know I must accept this fact."

 7. May 2016
 8. www.seethingbrains.com www.seethingbrains.com
  1. And should his old mother now perhaps work for money, a woman who suffered from asthma, for whom wandering through the apartment even now was a great strain and who spent every second day on the sofa by the open window labouring for breath?

   Mrs. Samsa is truly a fighter--after all, she was forced to work in order to provide for her family so that they could remain in a decent economic standing, saw her own son turn into an insect, and battled with severe catatonia to a point in which she could hardly speak at all. Despite all of this, she is still seen as the weakest, most lifeless character with the least development in the novella. Why, you ask? Good question. A woman who “suffered from asthma,” having a great deal of strain on her body and constantly “labouring for breath,” should obviously not pick up the load of a healthy young boy who is able to do double her workload. Is this asthma, this condition that is seen as a physical weakness, a metaphor for her breathlessness in attempting to keep the fabric of her family together and everything running smoothly? Her dedication and practically unwavering love for Gregor, seen when she walks into the room in which Gregor lives with her daughter and helps to tidy up the room (although she did not overtly say “I still love you, even though you’re vermin”), shows her pure spirit and good intentions when it comes to being a mother and a human being. Thus, perhaps the money she worked hard to get symbolizes the power of love and the means to which a desperate family member would go to fix a problem they see sitting, or in Gregor’s case, crawling, right in front of them. However, in the same measure, this income, a way to “solve” all of the supposed problems that are brought about by deviations in the span of society, is material and serves as the vessel through which masked corruption flows through sweet pure water that seems spotless on the surface.