6 Matching Annotations
  1. Mar 2023
  2. Jun 2022
  3. Jan 2022
  4. Apr 2020
  5. May 2016
    1. En håndfull land har sett på mulighetene for lovlig salg av cannabis, men utkastet til slutterklæring gir klar støtte til det globale narkotikakontrollsystemet.

      Det endelige dokumentet adresserer ikke regulering eller avkriminalisering, pga press fra blant annet Russland og flere land i Asia. Blant de vestlige landene er det en voksende anerkjennelse av at avkriminalisering og regulering er veien å gå.