131 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. Apr 2021
  1. τον λεγόμενο τρίλογο ή τριάλογο (trilogue ή trialogue), τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες αποφασίζεται το 75% της νομοθετικής παραγωγής της Ε.Ε. σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας.
  2. Η οργάνωση προσέφυγε στο ΔΕΕ το οποίο αποφάσισε το 2013 ότι τα έγγραφα έπρεπε να δημοσιευθούν. To ΔΕΕ υποστήριξε ότι το Συμβούλιο δεν είχε δικαίωμα να απαλείφει ή να καλύπτει τα ονόματα των κρατών-μελών στα έγγραφα που αναφέρονταν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι λέει η κυβέρνησή τους όταν τους εκπροσωπεί.
  3. «Το Συμβούλιο βλέπει τον εαυτό του σαν μια ομάδα διπλωματών που λειτουργεί σε μια διπλωματική σφαίρα με όρους εμπιστευτικότητας», σχολιάζει η κ. Ο’ Ράιλι. «Και αυτό, παρά το γεγονός ότι από τεχνική και νομική πλευρά είναι ένα νομοθετικό όργανο».
  1. not to abuse emergency powers to pass legislation unrelated to the COVID-19 health emergency objectives in order to surpass parliamentary oversight;

   The text discouraging legislation irrelevant to covid19 was adopted on 13 Nov 2020.

 3. Mar 2021
  1. Gita Gopinath. (2021, March 26). Here is a snapshot of the largest producers of vaccines. Much more supply is in the pipeline but all countries will need to share. It is essential to vaccinate the most vulnerable in the world now for the benefit of everyone. The pandemic is not over until it is over everywhere https://t.co/udBMkw6Pnl [Tweet]. @GitaGopinath. https://twitter.com/GitaGopinath/status/1375557532224225282

  1. Erik Angner. (2021, February 18). Periodic reminder that in terms of outcomes, Swedish corona policy is thoroughly average in EU comparison – not exactly a model to be emulated by the rest of the world, nor a crime against humanity that should be prosecuted in the Hague. Https://t.co/E1CHBFMs6S [Tweet]. @ErikAngner. https://twitter.com/ErikAngner/status/1362319246378872832

 4. Feb 2021
  1. Dr Phil Hammond 💙. (2020, December 6). In some parts of the country, 31% of care home staff come from the EU. Some areas already have a 26% vacancy rate. And on January 1, EU recruitment will plummet because workers earn less than the £26,500 threshold. A very predictable recruitment crisis on top of the Covid crisis. [Tweet]. @drphilhammond. https://twitter.com/drphilhammond/status/1335490431837200384

  1. ReconfigBehSci on Twitter: ‘@JAndreen @ErikAngner details about human contact networks matter, as epidemiologists pointed out last spring. Https://t.co/DC5FoW5ChY If you think I am wrong about the relevant parameters for Sweden, I’d love to hear more. One place to start is saying how it differs from other Nordic countries’ / Twitter. (n.d.). Retrieved 21 February 2021, from https://twitter.com/SciBeh/status/1362757183121854466

  1. ReconfigBehSci. (2021, February 18). @ErikAngner I thought I joined the ‘conversation’ at the top- did I miss part of a prior thread? Post I responded to seemed to be the beginning of a thread...ie. ‘regular reminder that...’ [Tweet]. @SciBeh. https://twitter.com/SciBeh/status/1362385973603168257

 5. Nov 2020
  1. If the EU is set to mandate encryption backdoors to enable law enforcement to pursue bad actors on social media, and at the same time intends to continue to pursue the platforms for alleged bad practices, then entrusting their diplomatic comms to those platforms, while forcing them to have the tools in place to break encryption as needed would seem a bad idea.

   One explanation for the shift away from Whatsapp (based off the Signal protocol) is that the EU themselves are seeking legislation to force a backdoor into consumer tech.

 6. Oct 2020
 7. Aug 2020
 8. Jul 2020
 9. Jun 2020
  1. If the EU is set to mandate encryption backdoors to enable law enforcement to pursue bad actors on social media, and at the same time intends to continue to pursue the platforms for alleged bad practices, then entrusting their diplomatic comms to those platforms, while forcing them to have the tools in place to break encryption as needed would seem a bad idea.
  2. First, the recognition that sensitive information needs to be transmitted securely over instant messaging platforms plays into the hands of the privacy advocates who are against backdoors in the end-to-end encryption used on WhatsApp, Signal, Wickr, iMessage and others. The core argument from the privacy lobby is that a backdoor will almost certainly be exploited by bad actors. Clearly, the EU (and others) would not risk their own comms with such a vulnerability.
 10. May 2020
  1. The GDPR permits data transfers of EU resident data outside of the European Economic Area (EEA) only when in compliance with set conditions.
  2. This scope effectively covers almost all companies and, therefore, means that the GDPR can apply to you whether your organization is based in the EU or not. As a matter of fact, this PwC survey showed that the GDPR is a top data protection priority for up to 92 percent of U.S. companies surveyed.
  1. the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;
  2. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:

   These conditions are individually sufficient and jointly necessary (https://hyp.is/e0RRFJCfEeqwuR_MillmPA/en.wikipedia.org/wiki/Necessity_and_sufficiency).

   Each of the conditions listed is a sufficient (but, by itself, not necessary) condition for legal transfer (T) of personal data to a third country or an international organisation. In other words, if any of those conditions is true, then legal transfer is also true.

   On the other hand, the list of conditions (C; let C be the disjunction of the conditions a-g: a or b or c ...) are jointly necessary for legal transfer (T) to be true. That is:

   • T cannot be true unless C (one of a or b or c ...) is true
   • if C is false (there is not one of a or b or c ... that is true), then T is false
   • T ⇒ C
   • C ⇐ T
  1. For residents of the European Economic Area, the Right of Withdrawal applies to any purchase of game software which requires a download and which has not been used for 14 days after purchase.
  1. EU law prohibits the personal data of EU citizens from being transferred outside the EU to countries which do not ensure an adequate level of protection for that data.
  2. This framework serves the purpose of protecting Europeans’ personal data after the transfer to the US and correlates with GDPR requirements for Cross Boarder Data Transfers.
  1. Under EU law (namely the GDPR) it is mandatory that you obtain the informed consent of the user before subscribing them to the service. Under EU regulations, acquiring consent can be considered a two-part process that includes informing the user and obtaining verifiable consent via an affirmative action.
  2. These rules usually apply to any company selling to EU residents but may vary for international sellers on a case-by-case basis. It is worth noting, however, that in recent cases US courts have chosen to uphold the applicable EU law.
  3. Meet specific requirements if transferring data outside of the EAA. The GDPR permits data transfers of EU resident data outside of the European Economic Area (EEA) only when in compliance with set conditions.
  4. An entity not established in the EU offers goods or services (even if the offer is for free) to people in the EU. The entity can be government agencies, private/public companies, individuals and non-profits;
  5. Determining your law of reference Generally, the laws of a particular region apply if: You base your operations there; or You use processing services or servers based in the region; or Your service targets users from that region This effectively means that regional regulations may apply to you and/or your business whether you’re located in the region or not. For that reason, it’s always advisable that you approach your data processing activities with the strictest applicable regulations in mind.
  1. the GDPR restricts transfers of personal data outside the EEA, or the protection of the GDPR, unless the rights of the individuals in respect of their personal data is protected in another way
 11. Apr 2020
  1. EIT Climate-KIC is a Knowledge and Innovation Community (KIC), working to accelerate the transition to a zero-carbon economy. Supported by the European Institute of Innovation and Technology, we identify and support innovation that helps society mitigate and adapt to climate change. We believe that a decarbonised, sustainable economy is not only necessary to prevent catastrophic climate change, but presents a wealth of opportunities for business and society.

   would be interesting to understand more about their budget, philosophy and approach.

  1. Varoufakis stammelt vom Untergang der Europäischen Union. Wir werden alle betroffen sein, selbst die Reichen. Alarmismus, abgeschmackte Bildsymbolik. Völlig unkonkret. Er hält dagegen, was die EU ganz ohne ihn schon vorhat: Eurobonds und nahhaltige Fonds. Und ein BGE.

 12. Mar 2020
 13. Feb 2020
  1. Although he sat as a crossbencher, Neill’s stance on the EU was more in keeping with eurosceptic Conservatives. He argued forcefully that the 1972 European Communities Act, by which Britain joined the EEC, had overthrown constitutional law and tradition. Later, he was highly critical of the European Court, saying that its judgements were designed to advance the cause of greater European integration. “A court with a mission is a menace,” wrote Neill. “A supreme court with a mission is a tyranny.” In 1996 the home secretary Michael Howard adopted the phrase when he argued that British courts should be forbidden from enforcing European Community law.
 14. Jan 2020
  1. Now, Google has to change its practices and prompt users to choose their own default search engine when setting up a European Android device that has the Google Search app built in. Not all countries will have the same options, however, as the choices included in Google’s new prompt all went to the highest bidders.As it turns out, DuckDuckGo must have bid more aggressively than other Google competitors, as it’s being offered as a choice across all countries in the EU.
  1. Und dann kamen die Nazis!

   Es ist zutiefst bedauerlich, dass diese Sichtweise in der Geschichte so untergegangen zu sein scheint!

 15. Sep 2019
 16. Mar 2019
 17. www.theverge.com