23 Matching Annotations
 1. Dec 2019
 2. Sep 2019
  1. Sets of requirements

   Toto treba pozrieť či už začíname používať

  2. I recommend wrapping instead

   Neviem prečo.

  1. Comma separated list of output types for which default NER labels are not overwritten

   Ani tomuto nerozumiem.

  2. Comma separated list of mapping files to use

   Tu mi chýba info o tom, v akom poradí sa budú anotácie vykonávať. Nebodaj paralelne?

  3. Only a single backslash should be used though, as these are not String literals.

   Nerozumiem

  4. It is also possible to use this annotator to annotate fields other than the NamedEntityTagAnnotation field by and providing the header

   Zrejme sa jedná o možnosť anotovať aj iné ako NER tagy, že to TokensRegex umožňuje. Nižšie mi chýba príklad presne na toto.

 3. Sep 2018
  1. Určite ste počuli o tzv. nulovej tolerancii: ak sa preukáže vina v tejto oblasti, klerik nesmie dostať ďalšiu príležitosť

   Kde je tá "nulová príležitosť spísaná?"

  1. Obvinenia padajú, veľa hrôzy sa stalo pod pláštikom sväätosti, ale mnohé obvinenia sú krivé a účelové. Ako ľahko sa dievčaťu, ktoré nedostane rozhrešenie za to, že žije so svojim chlapcom v Bratislave rozkrikuje s hnevom, že ju "ten kňaz volal večer do postele".

   Celkovo tento článok hodnotím takto: Je to interview s chlapom, ktorého názory vo všetkých položených otázkach silno kontrastujú s mojimi (a našimi - veriacich) skúsenosťami z farností, reholí,zo stretiek, UPC-čiek Saleziánov, Domky, mariánskych spoločenstiev, festivalu Lumen a tak ďalej. Na to, aby bolo čítanie takéhoto článku pre nás užitočné, potrebujeme kvalitné reakcie. Napríklad Juraja Šústa, alebo niektorého z biskupov. Veľmi dúfam, že k takejto odpovedi v duchu diskusie dôjde. Článok so čítal celý.

  2. V roku 1998 som bol v Bostone, kde fungoval kardinál Law, ktorý bol dokonca jedným z kandidátov na pápeža.

   V Bostone sa odohárve "The Spotlight", ale neviem, či je to tento prípad.

  3. Viem o prípade, keď spovedník mladému chlapcovi s homosexuálnou orientáciou poradil, že v malej dedine by bolo zvláštne, keby mal partnera, preto nech ide do kláštora, že tam sa to stratí, lebo sú tam samí chlapi, takže sa jeho deficit zmení na konkurenčnú výhodu. Ľudia s problémami tohto typu sa tam teda môžu skryť bez toho, aby vzbudzovali podozrenie.

   Konkrétny prípad popísaný jednostranne. Ktovie, čo tým skutočne spovedník myslel.

  4. Pripadal som si ako manžel, ktorý vie, že žena mu je neverná, a napriek tomu jej musí s láskou každý deň nosiť kvety.

   Odstavec začína faktom, potom logickým odvodením a na záver je pocitová záležitosť. Pôsobí to trochu účelovo.

  5. V cirkvi totiž funguje najmä metóda popierania, utajovania, vyvolávania nedôvery voči obetiam, ich viktimizácie, označovania za nepriateľov cirkvi a zľahčovania ich utrpenia, prípadne mimosúdneho vyrovnávania tak, aby sa to ututlalo pred verejnosťou. Ide o systémovo organizovaný postup, v rámci ktorého má „dobrá“ povesť cirkvi falošnú prednosť pred riešením vážneho etického problému.

   Zase "The Spotlight"

  6. ale je jasné, že ide o obrovské množstvo prípadov

   Toto je emocionálne ťažko spracovať. Neodpovedá celkom na otázku, či je to okrajová záležitosť. Obrovské množstvo prípadov dokážu napáchať aj jednotlivci.

  7. Ich predstavení si ich pozývali k sebe domov, kde boli sami a kde ich vyzývali, aby sa spoločne sprchovali, prípadne sa predstavení nechali obchytkávať pod zámienkou, že sa nevládzu postarať o svoju osobnú hygienu, vošli k nim do vane a podobne.

   O presne takýchto prípadoch sa hovorí v tom filme "The Spotlight". Tam dokonca dochádzalo k tichému prekladaniu kňazov na ktorých boli sťažnosti a krytie vrámci cirkevnej hierarchie.

  8. V tamojšom kňazskom kolégiu som totiž spoznal veľa ľudí, ktorí viedli dvojitý život – počas dňa boli úžasne konzervatívni, ale v noci žili veľmi neviazaným homosexuálnym životom.

   Znie to hrozne. Musím sa spýtať kamoša, ktorý študoval za kňaza, ale vysvätený nebol.

  9. že aj na Slovensku máme zneužitých mužov a ženy, ktorým ublížili klerici

   Na túto tému je dobrý film "The Spotlight" a mali by sme ho vidieť hlavne my, veriaci.

  1. Naše mesačné náklady dosahovali v roku 2017 úroveň približne 18,5 tisíca eur. Približne tri štvrtiny tvoria mzdy, ďalej sú to honoráre externistom, prenájom priestorov, spravodajský servis TASR a fotobanky TASR, Profimedia a náklady na vydávanie kníh.

   18 500€ mesačne.

 4. Mar 2017
  1. Príprava na manželstvo bude uskutočňovaná v deviatich stretnutiach

   Doterajšie "3 stretnutia" sa dali prakticky "zmáknuť za jeden deň". Ako je to vlastne teraz. Sú teda povinné 3 stretnutia, alebo je to na ľubovôli?

  2. využívam tohoročnú Prvú pôstnu nedeľu, aby som Vám oznámil, že z dôvodu prehĺbenia a posilnenia prípravy našich bratov a sestier na prijatie manželstva, od 1. septembra 2017 bude v našej Bratislavskej arcidiecéze záväzná rozšírená príprava na manželstvo

   Otec arcibiskup riadi svoje zverené územie a verím, že toto jeho rozhodnutie je dobré.

 5. Feb 2017