17 Matching Annotations
 1. Nov 2023
  1. Podczas gdy staje się coraz bardziej jasne, że móżdżek odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgowych sieci funkcjonalnych, brakuje badań nad rozwojem funkcjonalnej łączności móżdżku w ASD. Tymczasem badania nad rozwojem kory móżdżku dostarczają pewnych wskazówek co do funkcjonalnej roli móżdżku w etiologii ASD. Stwierdzono, że ogniskowe objętości istoty szarej korelują z wydajnością w określonych domenach poznawczych (Moore i in., 2017) u typowo rozwijających się dzieci, a także z nasileniem objawów w ASD (D'Mello i in., 2015). Co najbardziej dramatyczne, D'Mello i in. (2015) wykazali, że niedorozwój prawego Crus I i Crus II był powszechny u osób z ASD i wiązał się z większym nasileniem wszystkich objawów ocenianych przez Autism Diagnostic Observation Schedule. Autorzy zauważyli, że Crus I/II jest funkcjonalnie połączony z korą przedczołową i ciemieniową, które, jak wykazano, mają zmniejszoną łączność międzypowierzchniową (hipołączność) w ASD (Washington i in., 2014). Sugeruje to, że nieprawidłowy rozwój istoty szarej w Crus I/II powoduje deficyt selektywnej synchronizacji między węzłami docelowymi i że ta utrata selektywnej synchronizacji może być kluczowym czynnikiem deficytów poznawczych i behawioralnych dotykających osoby z ASD.

   Utrata synchronizacji między móżdżkiem, a korą przedczołową i ciemieniową może odpowiadać z deficyty poznawcze w ASD.

  2. Tak więc, akceptując centralną, choć jeszcze niezdefiniowaną rolę móżdżku w poznaniu, postęp w kierunku pełnego zrozumienia prawidłowego poznawczego funkcjonowania mózgu i neuropatologii chorób psychicznych musi obejmować pełniejsze zrozumienie mechanizmów neuronalnych, które składają się na udział móżdżku w poznaniu.Jeszcze zanim pojawiła się powszechna akceptacja roli móżdżku w poznaniu, stało się oczywiste, że neuropatologia móżdżku jest jedną z najczęstszych neuropatologii występujących w mózgach pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) (Bauman i Kemper, 1985; Courchesne, 1997; Fatemi i in., 2012; Becker i Stoodley, 2013) lub schizofrenii (Weinberger i in., 1980; Jurjus i inni, 1994; Picard i inni, 2007; Andreasen i Pierson, 2008). Ostatnio badania wykazały również związek móżdżku z demencją i chorobą Alzheimera (Schmahmann, 2016; Jacobs i in., 2018). Jak omówimy poniżej, choroby te są często związane ze zmianami w koherencji oscylacji kory mózgowej, co wskazuje na brak koordynacji komunikacji zgodnej z tym, że móżdżek nie spełnia swojej proponowanej roli jako koordynatora komunikacji.

   Patologie Móżdżku powstają w chorobie Alzchaimera i ASD

  1. ASD i ADHD wykazują nakładanie się genetycznych czynników ryzyka (Ronald i in., 2008; Niklasson i in., 2009; Geschwind, 2011) i istnieje wysoki poziom współwystępowania między tymi dwoma zaburzeniami (∼41–78% osób z ASD doświadcza objawów ADHD; Clark i inni, 1999; Simonoff i in., 2008; Murray, 2010; Rommelse i in., 2011; Antshel i in., 2013; van Steensel i in., 2013; Stevens i in., 2016).

   Współwystępowanie ADHD i ASD

 2. Jan 2023
  1. Therefore, we propose that flow and hyperfocus are the same phenomenon. Although we are mindful that just because two phenomena are descriptively similar, they are not necessarily mechanistically identical, there is no evidence to suggest that either flow or hyperfocus are distinct.

   Ashinoff and Abu-Akel propose an equivalence between "flow" and "hyperfocus". They mention later in this paper that "flow" is more often used in positive psychology literature whereas "hyperfocus" is more often used in psychiatric literature. Even so, they also qualify that they may just appear to be the same (ie, descriptively similar) while having a different cause (ie, mechanism of action).

 3. Jun 2021
 4. Oct 2020
  1. Australia's Cyber Security Strategy: $1.66 billion dollar cyber security package = AFP gets $88 million; $66 million to critical infrastructure organisations to assess their networks for vulnerabilities; ASD $1.35 billion (over a decade) to recruit 500 officers.

   Reasons Dutton gives for package:

   • child exploitation
   • criminals scamming, ransomware
   • foreign governments taking health data and potential attacks to critical infrastructure

   What is defined as critical infrastructure is expanded and subject to obligations to improve their defences.

   Supporting cyber resilience of SMEs through information, training, and services to make them more secure.

 5. Sep 2020
  1. Social narrative is a learning tool designed for a person with disability (e.g. Autism and Asperger syndrome) that teaches them how to do something new. It is referred to as a story or a written explanation that tells the learner not only what to do but also what the situation is, with the goal of addressing the challenge of learners finding social situations confusing.[2]

   [[social narrative]]

 6. May 2020
 7. Dec 2018
  1. Noguidance was given to the participants regarding what topography or function of behavior to choose, nor which client tochoose. The BIPs that were submitted included a wide range of behavior topographies and functions, as depicted inTables 2 and 3. The ages of the clients ranged significantly, but were roughly equivalent across the two groups, witha mean age of 8.75 years (range = 3–19) in the treatment group and a mean age of 7.75 years (range = 4–10) in thecontrol group. It seems reasonable that due to reactivity, participants would choose to send a BIP that they believedwas good-quality, however, this reactivity was likely to be equally distributed across groups. Each BIP was then scoredas the pre-test data for that participant. For participants in the control group, the participant was then asked to updatetheir BIP however they see fit over the next 24 h and resubmit it. For participants in the BIP builder group, they wereasked to update their BIP using the BIP builder within the next 24 h. No further instructions were given to theparticipants.
 8. Sep 2018
  1. Acción Sin Daño. Se garantiza la aplicación del enfoque de Acción sin Daño, al momento de dictar la respectiva sentencia, debiéndose tener en cuenta los efectos gravosos o un impacto negativo a terceros de buena fe que hacen parte o no del proceso.

   Si se habla de ASD, debería ser mucho más profundo

 9. Oct 2016
 10. Apr 2016
  1. Kathryn deBros,

   I followed this link to her page and learned that she writes a good deal and has some fantastic references she draws on and that you might draw on in this project. Follow articles with tags on the home page of her noodle and scroll down to sources for more (if you're looking).

 11. Jan 2016
 12. Dec 2015
 13. Apr 2014
  1. This midnight-spout had almost grown a forgotten thing, when, some days after, lo! at the same silent hour, it was again announced: again it was descried by all; but upon making sail to overtake it

   annasdkask ashwani sa