5 Matching Annotations
 1. May 2018
  1. C. Gopinath and themembers of Cividep, who have been working with garment workers,and Sister Celia, who was instrumental in forming the first tradeunion of domestic workers in the country

   Garment workers and work being done with them for Min. Wages

 2. Aug 2017
  1. GS Ngô Bảo Châu nói rằng, với cá nhân ông đó chính là cách tiếp cận vấn đề một cách tích cực. Khi đã có đích đến thì phải nhẫn nại đi đến đích với tính kỹ luật cao
  2. Phải thường xuyên tự đổi mới mình
  3. Để truyền lửa cho người khác, mình cần nói đúng suy nghĩ, tâm can của mình, sự thành thật của mình. Chỉ có sự thành thật của mình mới chinh phục được trái tim và khối óc của người khác

   Thật thâm thúy

 3. Dec 2015
  1. Daniel Bassill offers advice on building a culture of ongoing learning and personal networking within a nonprofit organization. This helps you keep volunteers involved, attract new volunteers, and develop partnerships with other organizations.