47 Matching Annotations
 1. Mar 2022
  1. Ήταν η πρώτη φορά που ένα πολιτικό κόμμα, μετονομάζοντας τη βασιλοφροσύνη σε εθνικοφροσύνη, επιχειρούσε έμμεσα να αμφισβητήσει το εθνικό φρόνημα των αντιπάλων του, «μια επικίνδυνος πρόκλησις προς την νοημοσύνην του ελληνικού λαού», όπως σημείωνε, ήδη από τότε, η «Νέα Ημέρα» (7/1/1915). Και η ειρωνεία της εκλογικής πραγματικότητας ήταν ότι προνομιούχο ακροατήριο των πρώτων εθνικοφρόνων αναδείχτηκαν οι εθνικοθρησκευτικές μειονότητες της Μακεδονίας.

   Εθνικοφρονας, η λεξη που δηλητηριασε τη χωρα απο το 1915 έως το 1974

 2. Jan 2022
 3. Dec 2021
  1. It would be just as easy (actually, rather easier) to identify things thatcan be interpreted as the first stirrings of rationalism, legality,deliberative democracy and so forth all over the world, and only thentell the story of how they coalesced into the current global system.24

   Nationalistic, racial, and cultural blinders have led us to posit broadly accepted (positive) ideas like democracy as having developed and grown out of Western ideas rather than attributing them to historical cultures and societies all over the world.

 4. Nov 2021
  1. it isn’t simply the case that much of what is distinctive about American evangelicalism is not essential to Christianity; it is that now, in important respects, much of what is distinctive about American evangelicalism has become antithetical to authentic Christianity. What we’re dealing with—not in all cases, of course, but in far too many— is political identity and cultural anxieties, anti-intellectualism and ethnic nationalism, resentments and grievances, all dressed up as Christianity.
  1. https://danallosso.substack.com/p/help-me-find-world-history-textbooks

   Dan Allosso is curious to look at the history of how history is taught.

   The history of teaching history is a fascinating topic and is an interesting way for cultural anthropologists to look at how we look at ourselves as well as to reveal subtle ideas about who we want to become.

   This is particularly interesting with respect to teaching cultural identity and its relationship to nationalism.

   One could look at the history of Reconstruction after the U.S. Civil War to see how the South continued its cultural split from the North (or in more subtle subsections from Colin Woodard's American Nations thesis) to see how this has played out. This could also be compared to the current culture wars taking place with the rise of nationalism within the American political right and the Southern evangelicals which has come to a fervor with the rise of Donald J. Trump.

   Other examples are the major shifts in nationalism after the "long 19th century" which resulted in World War I and World War II and Germany's national identity post WWII.

  2. I know a number of my subs and viewers are in India and I've noticed on Twitter and on Abhijit Chavda's channel that there's quite a bit of controversy about the way Indian History is taught to Indian students. That interests me a lot, but what I'm PARTICULARLY interested in is, how World History surveys throughout the world cover world history. If part of this involves continuing the narratives introduced by colonizers, like the Aryan Invasion myth, that's relevant to my question.
 5. Jul 2021
  1. If your goal is to slow climate change, or reverse inequality, or stop racism, or rebuild democracy, you will need the national solidarity that comes from patriotism.

   This is a strong statement.

   Are there other levers? What might they be?

   If it is the only lever, has the split in America made things too difficult to allow patriotism to come back? Especially in a more global marketplace where countries now are more inter-reliant?

  2. But Smart Americans are uneasy with patriotism. It’s an unpleasant relic of a more primitive time, like cigarette smoke or dog racing. It stirs emotions that can have ugly consequences. The winners in Smart America—connected by airplane, internet, and investments to the rest of the globe—have lost the capacity and the need for a national identity, which is why they can’t grasp its importance for others. Their passionate loyalty, the one that gives them a particular identity, goes to their family. The rest is diversity and efficiency, heirloom tomatoes and self-driving cars. They don’t see the point of patriotism.

   These ideas of patriotism apply generally to me. Perhaps some of it is the result of extreme nationalism at the end of the 1800s which broadly caused the two World Wars of the 1900s.The new rise of populism also doesn't make nationalism a valuable thing.

   Also tied into this change is the rise of globalism and the global marketplace which devalued some of the "made in America" sort of nationalism of the 1970s and 1980s.

   How much of my thesis about the massive shifts of consumption and production related to globalism fits into this sort of nationalism? When might the playing field equilibrate? Equilibration is going to rely on not having a World War III which may only serve to break things further apart?

   Similar to Abraham Lincoln forcing America to stick together to make it what it was, what will future leaders have to do/sacrifice to hold the world together until the economics of the first, second, and third worlds equilibrate?

 6. May 2021
  1. The point here is not to defend the uses of surveillance technology in China, the point is to emphasize that when big tech talks about China they are stoking Sinophobia in order to distract from their own malfeasance. By screeching with nationalistic panic “look what they’re doing over there!” the tech companies shift the conversation from what they themselves are doing over here.
 7. Mar 2021
  1. There's an interesting suggestion associated with this, that periodic fasting causes autophagy, which Taleb claims is an evolutionary process by which the weaker proteins are broken down first. If this is true, then always having a full stomach is another way of subsidizing the unfit and weakening the organism.

   This will depend on a very specific and narrow definition of fitness--perhaps one from a very individualistic and libertarian perspective.

   There is fitness at the level of the gene, the organ, the individual, and the group, and even possibly larger groupings above that.

   What if, by starving out and leaving "uneducated" people like Srinivasa Ramanujan, for example, who surely was marginalized for his time, society is left without them? While on an individual level Ramanujan may have been less fit on some levels as G.H. Hardy and may have otherwise dwindled and disappeared, Hardy adopted him and made both mathematicians better while also making dramatic strides for mankind.

   From a statistical mechanics perspective, within some reasonable limits, we should be focusing on improving ourselves as well as the larger group(s) because the end results for humanity and life in general may be dramatically improved. (Though what we mean by improved here may be called into question from a definitional perspective.)

   Compare this with [Malcolm Gladwell]]'s argument in My Little Hundred Million.

   On a nationalistic level within human politics, Republicans should be less reticent to help out marginalized Americans because it may be from this pool of potential that we may find life saving improvements or even protection from other polities (ie, in our competition or threats from countries like China, Iran, North Korea). Consider how different things may have been had the U.S. not taken in Jewish or other foreign nationals like Albert Einstein, John von Neumann, etc. in the early to mid-1900s.? Now consider, which life changing geniuses we may be preventing reaching their potential by our current immigration policies? our current educational policies?

 8. Feb 2021
 9. Jan 2021
  1. a system of explicit group privilege that, in the name of “social justice,” demands equal results and explicitly sorts citizens into “protected classes” based on race and other demographic categories.

   ...privileges "protected classes" (legally, racial minorities, women, religious minorities, etc--a definition that's used to identify harassment and discrimination). The last step is left unsaid, but is clear: the privileging of protected identities victimizes people who are not part of these "protected classes"--that is, White people, and especially White men.

   I'm gonna call this the Calhoun move, and it brings us right back around to a White victim complex, the 21st century version of White supremacy.

  2. Note that Jay lists six factors binding the American people together, of which principle is only one—the most important or decisive one, but still only one, and insufficient by itself. The American founders understood that, for republicanism to function and endure, a republican people must share a large measure of commonality in manners, customs, language, and dedication to the common good.

   Let me be very clear: they are arguing that principle is not enough, and that descent, language, religion, customs, etc are necessary. They don't restate descent here, but that is the point of this whole digression on Jay - the significance of Whiteness.

  3. one united people—a people descended from the same ancestors, speaking the same language, professing the same religion, attached to the same principles of government, very similar in their manners and customs

   JESUS H CHRIST

   If you can't see the White (Anglo) nationalism there, I can't help you.

   In the next paragraph they're gonna try to qualify it, but you don't quote this shit and then try to make it look pretty if you don't want everyone to believe it. (Jay was a slaveholder and an abolitionist, if you can believe it, at the same time. He was also a supporter of Christian missionaries.)

 10. Dec 2020
 11. Oct 2020
  1. “Beannacht libh,” cried Miss Ivors, with a laugh, as she ran down the staircase.

   Irish cultural revival

  1. Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of history will serve to get history started once again.

   Has it started again with nationalism, racism, and Trump?

 12. Sep 2020
 13. Jul 2020
 14. Jun 2020
 15. May 2020
  1. Hartman, T. K., Stocks, T. V. A., McKay, R., Gibson Miller, J., Levita, L., Martinez, A. P., Mason, L., McBride, O., Murphy, J., Shevlin, M., bennett, kate m, & Bentall, R. (2020). The Authoritarian Dynamic During the COVID-19 Pandemic: Effects on Nationalism and Anti-Immigrant Sentiment [Preprint]. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/4tcv5

 16. Apr 2020
  1. What keeps this type of more sophisticated nationalism, or patriotism, liberal or progressive is that it is intended to be nonexclusive. You take pride in your country’s achievements while recognising that other countries can take pride in theirs. And you don’t exclude or demonise outsiders. But how easy is it to maintain this position? At the very least, it takes work to prevent it from sliding into the dangerous blind loyalty that breeds racism and xenophobia. The crowd can form too quickly.
  2. Intellectuals have ignored nationalism at their peril. Yet they could adopt it at their peril too
  3. In fascist literature, we see repeated a language of enemies, traitors, parasites and foreigners, and the dehumanising metaphors of pigs, dogs, rats and cockroaches, accompanied by the readiness for violent action by paramilitary and extrajudicial forces.
  4. The idea of the need to restore national purity is common to all fascisms. As the American political scientist and historian Robert Paxton wrote in The Anatomy of Fascism (2004): ‘Fascisms seek out in each national culture those themes that are best capable of mobilising a mass movement of regeneration, unification, and purity, directed against liberal individualism and constitutionalism and against Leftist class struggle.’ This allows a person ‘the gratification of submerging oneself in a wave of shared feelings’.
 17. Dec 2019
  1. Religious conflict in any form is often far more impervious to pragmatic solutions, and can prove more dangerous than national conflicts.

   This is debatable. National identity and religion are often both entwined in complex historical factors quite like Judaism and the land of Judea. Whereas national identity is more moldable and dynamic when combined with democratic developments like the Arab spring, religious identity would change slower and might be more important to guard for the conservatives (I'm not sure on this, but it's a gut feeling)

   In such a case, conflicts are easier to understand when cast in terms of religious or sub-religious basis but I definitely think a purely religious conflict (an ideal construct) is more likely to find a pragmatic solution, although I doubt if any thing of that sort exists!

 18. Aug 2019
  1. Soon Ja Du

   Ice Cube wrote a racist and nationalist song named Black Korea which is most likely highly inspired by this.

   So don't follow me up and down your market Or your little chop suey ass'll be a target Of the nationwide boycott Juice with the people, that's what the boy got So pay respect to the black fist Or we'll burn your store right down to a crisp

 19. Jul 2019
  1. This is the sort of ambiguous comment which seems to invite an assenting nod of the head but could easily have been uttered by Nigel Farage. Similarly, 'Irish Blood, English Heart', in which he sang, I've been dreaming of a time when/ To be English is not to be baneful /To be standing by the flag not feeling shameful/ Racist or partial/ Irish blood, English heart, this I'm made of /There is no one on earth I'm afraid of/ And I will die with both of my hands untied."

   I must confess, that until today, I've not thought about how nationalistic Morrissey's "Irish Blood, English Heart" is in his nowadays context.

 20. May 2019
  1. The former Smiths frontman has become an increasingly controversial figure in recent years for a string of remarks and his support for the far right. He voiced support for EDL founder Tommy Robinson in the wake of his sentencing for contempt of court, saying: “It’s very obvious that Labour or the Tories do not believe in free speech … I mean, look at the shocking treatment of Tommy Robinson.” He described halal meat preparation as evil and “requires certification that can only be given by supporters of Isis”; he told the NME in 2007 that “the higher the influx into England the more the British identity disappears … the gates of England are flooded. The country’s been thrown away”; and in 2010 described Chinese people as a “subspecies”.
  1. She’d become a devotee of Joe Sobran, the late Catholic columnist who was fired from National Review after falling out with William F. Buckley and whose writings deeply influenced the paleoconservative movement, which emphasizes nationalism and noninterventionism. Over the course of his career, Sobran’s writing on Israel and Jews became extreme, and he associated with Holocaust deniers and questioned Holocaust history. McHugh had liked Ron Paul, for whom she was slightly too young to vote in 2008, so a friend at church had told her to read Sobran’s “The Reluctant Anarchist.” In the piece, written in 2002, Sobran describes how he moved away from the ideology of mainstream conservatism and toward becoming a “philosophical anarchist.” Sobran opposed the concept of the state as a unifying force of government; he opposed the very idea of so-called constitutional government. The argument made sense to the budding young libertarian in Pennsylvania. “That was my step into the right,” she said. “I think I’ve read every single thing Sobran’s ever written.” Sobran’s death was also her introduction to even further-right media; when he died in 2010, her online search for obituaries led her to the VDare and American Renaissance websites, she said.

   Sobran as entry into white supremacy

 21. Aug 2018
  1. IF WE ADMIT for the moment that the fascist and communist challenges to liberalism are dead, are there any other ideological competitors left? Or put another way, are there contradictions in liberal society beyond that of class that are not resolvable? Two possibilities suggest themselves, those of religion and nationalism.
  2. After the war, it seemed to most people that German fascism as well as its other European and Asian variants were bound to self-destruct. There was no material reason why new fascist movements could not have sprung up again after the war in other locales, but for the fact that expansionist ultranationalism, with its promise of unending conflict leading to disastrous military defeat, had completely lost its appeal. The ruins of the Reich chancellery as well as the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki killed this ideology on the level of consciousness as well as materially, and all of the pro-fascist movements spawned by the German and Japanese examples like the Peronist movement in Argentina or Subhas Chandra Bose's Indian National Army withered after the war.

   And yet somehow we see these movements anew in America and around the world. What is the difference between then and now?

  1. The world is being undone before us. History is once more moving, and it is moving to fragmentation on the basis of concocted differences, toward the destruction of democracy using not coups and guns to entrench autocracies and dictators, but the ballot box and social media. The bonfire of our vanities is fully loaded with the fuel of growing inequality, fear, and division We see gay and transgender people being once more scapegoated, and we see race and religion used to divide. We see truth everywhere denied. Duterte. Orbán. Erdoğan. Putin. Democracy is withering in Poland. Slovakia. Cambodia. Once great nations are lost in division that with each passing day grows more intractable. The chaos of Brexit. The catastrophe of Trump’s white nationalism. My warning is this: if we here in Australia do not reimagine ourselves we will be undone too.

   I wonder if notions of 'nationalism' have always been somewhat fragmented?

  2. And as I boarded flight after flight, making my way slowly northwards, I wondered what joins us over such a vast expanse, what connects wintry worlds with tropical? What finally joins us as people into this idea that we call Australia? And the answer is story. The story of us as a nation. The story of us as Australia and as being Australian.

   This feels like a reimagining of nationalism.

 22. Nov 2017
  1. “Everything that contributes to bind us in one vast empire together, to quicken the sympathy that makes us feel from the icy North to the sunny South that we are one family, each a member of a great and free Nation, not merely the unit of a remote locality, is worthy of being cherished.”

   Hale's idea of nationalism

 23. Oct 2017
  1. The Empire does not require that its servants love each other, merely that they perform their duty.

   Nationalism is a deathly effective tool for motivating and controlling an empire's officials. All sense of mercy and consideration for foreigners are replaced with frustration and paranoia due to the possibility of the aliens being enemies of the nation. Though the narrator clearly displays his reluctance of interrogating the prisoners, he knows that his duty as a government magistrate rises above all else and it is very intriguing to see his battle between his idealism and his obedient sense of duty. The struggle of many government workers has always been the decision between one's own sense of righteousness or the word of their superiors and what they decide depends on how far they've seen their peers push others in the name of the flag.

 24. Mar 2017
  1. Where sturdy peasants plough the plain? Where mountain-sons bright metal gain?

   The author goes on to ask questions that identify a specific feature to each land and goes on to show that the "fatherland's" not bounded to these specifics.

  2. To shield the land, the one true land, One Deutschland and one fatherland!

   The author shows a lot of emotion in these lines emphasizing German people's duties to protect their home with pride.

  3. Where pirate-princes rule?

   When the author mentions this he might be referring to the royalty as thief's who take for their own benefit.

  1. The content included YouTube videos of American white nationalists, a hate preacher banned in the UK and a controversial Islamist preacher.
  2. The Guardian has withdrawn all its online advertising from Google and YouTube after it emerged that its ads were being inadvertently placed next to extremist material.
 25. Jul 2016
 26. Sep 2015
  1. historical political boundaries of the native Americans

   We view the world in these simplified 2D representations of clearcut political entities. Fredrik Barth and Benedict Anderson have said quite a few important things about these issues of maps and boundaries.

 27. Sep 2013
  1. Developing this theme, I show that Athens has been author of all the advantages which the Hellenes now enjoy. Then, having concluded the account of these benefactions, and desiring to show more convincingly that leadership in the expedition is the right of Athens, I further try to prove that far greater honor is due to her for the perils she has faced in war than for her other benefactions.