96 Matching Annotations
 1. Sep 2021
 2. Jul 2021
 3. Jun 2021
  1. το 1945, σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, το 57% των ερωτηθέντων πίστευε πως η Σοβιετική Ένωση είχε τον πιο καθοριστικό ρόλο στην νίκη του ναζισμού, ποσοστό που μειώθηκε το 1994 στο 25% και στο 23% το 2015, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των ΗΠΑ – από 20% το 1945 σε 54% το 2015 (Πηγή: δημοσκοπήσεις IFOP 1945, 1994, 2004, 2015).

   Stillpeople do not know what Putin wrote about WWII.

 4. May 2021
  1. FDR's famous date which will live in infamy speech where she said this was an attack on our citizens in Hawaii in the Philippines and that pairing Philippines in Hawaii

   Pearl harbor only came later, as US soil, it was their colonies that had been primarily attacked and occupied.

 5. Apr 2021
  1. THIS is the type of propaganda that is brainwashing our children to take part in a political agenda, instilling the fear of the Earth cooking us like an oven (their description of Venus) in their lifetime, telling them they must take action now at any cost!
 6. Mar 2021
  1. Shepard said at the time, "They Live was the basis for my use of the word 'obey,' The movie has a very strong message about the power of commercialism and the way that people are manipulated by advertising. [...] One of my main concepts with the Obey campaign as a whole was that obedience is the most valuable currency. People rarely consider how much power they sacrifice by blindly following a self-serving corporation's marketing agenda, and how their spending habits reflect the direction in which they choose to transfer power."

   Shepard Fairey on the link between his Obey campaign and the movie They Live.

  2. To that end, the branding strategy I chose for our project was based on propaganda-themed art in a Constructivist / Futurist style highly reminiscent of Soviet propaganda posters.

   I love this esthetic myself.

 7. Feb 2021
  1. The intellectual cesspool of the inflation truthers

   Powerful Headline (words) from a Washington Post article under Economic Policy. WORDS.....! Words..... When you study Legal Theory you learn that "words" play a significant role in all aspects of social order.

   Controlling the rhetoric with consistent narrative

   This statement simply implies the use of consistent narrative (story) to allow control of the rhetoric. Narrative can be viewed as believable while Rhetoric is a general pejorative. When the rhetoric is mis or dis-information the narrative must be credible.

   Main stream media (MSM) has held a long-term standing across the world as being credible. This standing is eroding. It has eroded considerably over the last 25 years among critical thinkers and the general population has started to take notice.

   I question everything from MSM especially when narrative is duplicated with identical rhetoric across known government media assets. History is a wonderful thing when searching for Truth. Events in historical time periods can be researched, parsed and studied for patterns based on future evidence and outcomes.

   Information "Spin" is real and happens for one purpose, that purpose is to benefit a position, agenda, person, plan, etc., by manipulating (advertising, PR, propaganda) information. Spin is difficult to refute without hard facts. Spin has a short-term shelf life, but that is all it needs to chart a new course, set the "ball" in motion so to say.

   History allows Truth to overcome Spin.

 8. Dec 2020
  1. But something about the comforting rigidity of the process, its seductive notation, but perhaps mostly its connotations of intellectual privilege, has drawn a diverse selection of disciplines to the altar of mathematical reasoning. Indeed, the widespread misappropriation of the language of mathematics in the social and biological sciences has to be one of the great tragedies of our time.

   The deliberate misappropriation of the language of mathematics.

 9. Oct 2020
  1. By 2005 blogs had crashed the cultural gates. China’s editors, station directors, and pub-lishers had always acted as cultural “gatekeepers:” deciding who could and couldn’t becomeknown through publication, TV and film appearances, and musical performances. In a majorcultural power-shift, pop cultural icons could emerge through blogs, forums, chatrooms, andpersonal websites, completely outside of the government approved cultural structures.But while Communist Party propaganda department had lost control over China’s cul-ture, in the realm of politics the gates and walls are constantly being rebuilt, upgraded, andreinforced. It would be impossible for a dissident political leader to rise to popularity in thesame way that Mu Zimei rose to stardom.

   Even though China's publishing class lost control as cultural gatekeepers with the advent of blogs, the Communist Party propaganda department constantly rebuilds, upgrades and reinforces the gates.

  1. It seems like a waste of money to hire an actor to play the “algorithm guy” when there are actual algorithm creators being interviewed in the film.

   It does seem like they're trying to normalize themselves and divert from the facts of what they have personally done. Imagine if Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, and Hermann Göring were able to do the same? And the state of the art of their propaganda was nothing in comparison.

 10. Sep 2020
 11. Jun 2020
  1. Tillman, who was killed in Afghanistan in 2004 by friendly fire

   Even though Fox News repeatedly repeated the Govt's claim that Tillman was killed fighting the Taliban.

   In interviews with The Washington Post, the Army Ranger's mother and father said they believe the military and the government created a heroic tale about how their son died to foster a patriotic response across the country.

   U.S. military spokesman Lt. Col. Matthew Beevers said Saturday that Tillman was killed Thursday night in a firefight at about 7 p.m. on a road near Sperah, about 25 miles southwest of a U.S. base at Khost.

   After coming under fire, Tillman’s patrol got out of their vehicles and gave chase, moving toward the spot of the ambush. Beevers said the fighting was “sustained” and lasted 15-20 minutes. Pat Tillman turned down a $3.6 million contract in 2002 to join the Army in the wake of the Sept. 11, 2001, attacks. Beevers said Tillman was killed by enemy fire, but he had no information about what type of weapons were involved in the assault, or whether he died instantly.

 12. May 2020
 13. Apr 2020
 14. Mar 2020
  1. When the disease emerged, the Chinese government suppressed information and then turned the social media platforms into tools for both reliable information and propaganda.
  1. “Tonight, we are witnessing what will be a massive paradigm shift in the future of disease control and prevention,” he said. “A bold, new precedent is being set, the world will once again benefit greatly from America’s leadership

   This is written like straight up State Propaganda.

 15. Feb 2020
  1. The multinational food industry has a vested interest in rubbishing Monteiro’s ideas about how UPFs are detrimental to our health. And much of the most vociferous criticism of his Nova system has come from sources close to the industry. A 2018 paper co-authored by Melissa Mialon, a French food engineer and public health researcher, identified 32 materials online criticising Nova, most of which were not peer-reviewed. The paper showed that, out of 38 writers critical of Nova, 33 had links to the ultra-processed food industry.

   Big corporations at work!

 16. Oct 2019
  1. In case you wanted to be even more skeptical of Mark Zuckerberg and his cohorts, Facebook has now changed its advertising policies to make it easier for politicians to lie in paid ads. Donald Trump is taking full advantage of this policy change, as popular info reports.
  2. The claim in this ad was ruled false by those Facebook-approved third-party fact-checkers, but it is still up and running. Why? Because Facebook changed its policy on what constitutes misinformation in advertising. Prior to last week, Facebook’s rule against “false and misleading content” didn’t leave room for gray areas: “Ads landing pages, and business practices must not contain deceptive, false, or misleading content, including deceptive claims, offers, or methods.”
 17. Aug 2019
  1. "primer for developing and improving technological methods to help promote trust and accuracy, especially on the web and involving news reporting." W3C Credible Web Community Group

 18. May 2019
  1. how big the gap between critical history and the “popular history” that makes it to best-seller lists

   There's a BIG difference between the gap between academic and popular history and this, which seems more in the tradition of Glenn Beck and Bill O'Reilly "history".

 19. Dec 2018
  1. Peter Jukes on problems with BBC news.

   The BBC has a duty to 'inform' but absolutely no obligation to reflect widespread but evidence-free opinions about  MMR vaccines, global warming, fake moon landings, 911 inside jobs, or Obama's birth certificate. The natural and logical corollary to this duty to inform is an obligation to fight misinformation. 

   And what bigger story could there be this year - where is the duty to inform is most pressing - than the subversion of democracy by overspending, illegal coordination and potential foreign funding of the most important constitutional vote in our lifetimes?

   . . .

   This constant political pressure makes the corporation risk-averse, and probably even more so with a subject like Brexit which begs big questions about the future of the country and its national security.  Because of its hierarchical structure and special funding, there is a constant danger that senior BBC execs see their political masters as their most important customers rather than the license-fee paying public. 

  1. A detailed report on Russia's disinformation campaign based on the data released by Facebook, Twitter, and Google.

 20. Oct 2018
  1. Federal prosecutors on Friday alleged that a Russian woman is the chief accountant of Project Lakhta, a sprawling Kremlin campaign to influence politics in the U.S. and European Union. It’s an operation that the FBI, in a criminal complaint, says is ongoing.

   The complaint accuses the woman, Elena Alekseevna Khusyaynova, of keeping detailed records of payouts to a social-media campaign of which the St. Petersberg-based troll farm, the Internet Research Agency, is just one component. Its chief financing, the FBI complaint continues, comes from Concord Management and Consulting, run by the oligarch Yevgeniy Prigozhin, sometimes called “Putin’s Chef.”

 21. Sep 2018
  1. Simply put, the modern economy is evolving beyond the constraints of traditional work models. As a society, we are demanding the freedom of flexible work environments. Collectively, we are breaking barriers and smashing limitations, especially when it comes to making a living. The time is ripe for us to champion our own destiny by harnessing the power of the gig economy to spur lasting social change.

   This is all very "uplifting," but this entire paragraph is devoid of meaning. When is it NOT the time to "champion our own destiny?" What does it even mean to "harness the power of the gig economy to spur lasting social change?" What sort of change? People can't afford to live in Silicon Valley. The ethos of the tech companies show that they don't care about the communities of which they are a part.

 22. Aug 2018
 23. Jul 2018
  1. Gatov, who is the former head of Russia's state newswire's media analytics laboratory, told BuzzFeed the documents were part of long-term Kremlin plans to swamp the internet with comments. "Armies of bots were ready to participate in media wars, and the question was only how to think their work through," he said. "Someone sold the thought that Western media, which specifically have to align their interests with their audience, won't be able to ignore saturated pro-Russian campaigns and will have to change the tone of their Russia coverage to placate their angry readers."
  2. According to the documents, which are attached to several hundred emails sent to the project's leader, Igor Osadchy, the effort was launched in April and is led by a firm called the Internet Research Agency. It's based in a Saint Petersburg suburb, and the documents say it employs hundreds of people across Russia who promote Putin in comments on Russian blogs.
  3. The documents show instructions provided to the commenters that detail the workload expected of them. On an average working day, the Russians are to post on news articles 50 times. Each blogger is to maintain six Facebook accounts publishing at least three posts a day and discussing the news in groups at least twice a day. By the end of the first month, they are expected to have won 500 subscribers and get at least five posts on each item a day. On Twitter, the bloggers are expected to manage 10 accounts with up to 2,000 followers and tweet 50 times a day.
  1. I saw Eliot Higgins present in Paris in early January, and he listed four ‘Ps’ which helped explain the different motivations. I’ve been thinking about these a great deal and using Eliot’s original list have identified four additional motivations for the creation of this type of content: Poor Journalism, Parody, to Provoke or ‘Punk’, Passion, Partisanship, Profit, Political Influence or Power, and Propaganda.This is a work in progress but once you start breaking these categories down and mapping them against one another you begin to see distinct patterns in terms of the types of content created for specific purposes.
  2. Back in November, I wrote about the different types of problematic information I saw circulate during the US election. Since then, I’ve been trying to refine a typology (and thank you to Global Voices for helping me to develop my definitions even further). I would argue there are seven distinct types of problematic content that sit within our information ecosystem. They sit on a scale, one that loosely measures the intent to deceive.
 24. Jun 2018
  1. Reporting, and therefore repeating, Trump’s tweets just gives him more power. There is an alternative. Report the true frames that he is trying to pre-empt. Report the truth that he is trying to divert attention from. Put the blame where it belongs. Bust the trial balloon. Report what the strategies are trying to hide.

 25. Apr 2018
  1. Louis C.K.’s message is clear — white men have nothing to complain about.

   Not only Renee Graham is factually incorrect, she does not understand comedy. What a sad person.

 26. Mar 2018
  1. Mark Galeotti says he regrets coining the term "Gerasimov Doctrine" for Russia's supposed strategy of hybrid warfare. Gerasimov's speech was actually about how the Kremlin perceives US actions in the Middle East and Europe.

   "There is no denying that the West is facing a multivectored, multi-agency campaign of subversion, division, and covert political 'active measures' by Russia"<br> ...<br> "there is no single Russian 'doctrine'<br> ...<br> "There is a broad political objective -- to distract, divide, and demoralize -- but otherwise it is largely opportunistic, fragmented, even sometimes contradictory. Some major operations are coordinated ... but most are not."<br> ...<br> "more emphasis ought to go on counterintelligence and media literacy, on fighting corruption ... and healing the social divisions the Russians gleefully exploit"

 27. Feb 2018
 28. Dec 2017
  1. I was listening today to hearings on the FBI, where the fact that FBI agents gave to Democratic candidates was cited as prima facie evidence of corruption. We saw this in summer 2016 too, where fact that people in the DNC didn’t like Sanders was presented as a massive conspiracy.

   . . .

   There has been a massive conflation of opinion (personal belief), bias (personal action), and agenda (structurally embedded goals). These things often line up, but strong institutions and processes can help stop opinion from becoming bias and bias from becoming an unintentional agenda. And where institutions don’t mitigate these things in appropriate ways they should be reformed.

   But if we collapse this chain, if opinion = bias = agenda, well, then everything immediately becomes corrupt, because everyone has an opinion.

   In the case of Republican congressmen, this isn't a matter of perception. They're lying to protect Trump.

 29. Nov 2017
  1. Mike Hearn, formerly with Google, calls a recent report on Twitter bots promoting Brexit "deliberate lying, or if you like, fake news."

   Without having looked into it further than reading his response, I'm doubtful about his doubtfulness. I suspect the kind of bots he was trying to identify were a different variety. He says he never saw "cyborg" accounts. He doesn't mention that Russia is known to employ people for social media propaganda.

  1. Jonathan Albright says that Instagram is another major channel of Russian propaganda.

   IRA (Internet Research Agency) - a Russian troll factory.

   David Karpf argues that actual user engagement among US citizens can be hard to estimate, since a lot of apparent activity comes from fake accounts.

  1. Kris Schaffer distinguishes bots, sockpuppets, and trolls, and talks about how to identify botnets. Twitter and other social media sites should be able to eliminate many of the bogus accounts. But they don't.

 30. Oct 2017
  1. Twitter took 11 months to close a Russian troll account that claimed to speak for the Tennessee Republican Party even after that state's real GOP notified the social media company that the account was a fake.

   The account, @TEN_GOP, was enormously popular, amassing at least 136,000 followers between its creation in November 2015 and when Twitter shut it down in August

 31. Sep 2017
   1. Talking about these lands as depopulated — size comparisons downplay population
   2. Uplifting Disney music. Contrasting the old with the "modern" new 3. Rural natives — "Cling to their primitive ways" within the "confines of their small world"
   3. Audience: Americans, middle-class men 5. Primary consumers of videos like this: middle-class, business-men in the United States. Looking to invest in businesses in Central America. Sex tourism is also huge.
   4. Gender — Showing a lot of women, exotic. Don't see men represented because your audience is male.
 32. Aug 2017
 33. Jul 2017
  1. What’s the Problem with the Tar Sands?

   No information about who is writing these articles. Sadly, the crawl did not capture the "About" page, and this website no longer exists.

  1. OSFC is supported by a broad coalition of organizations and interests. We may represent many interests, but when it comes to getting the facts out about the promise and potential of responsible oil sands development – about the jobs it makes possible, and the footprint that continues to shrink by the day – well, that’s something every one of us can get behind.

   This is clearly a pro-oil development resource, which is rather vague about who is actually providing the information. Not many citations, either.

 34. Jun 2017
  1. we’re at a pivotal point not just in the life of our democracy, but in how we think, read, and make choices. Selective information is being presented to us in a way that encourages selective reading and offers psychological and social rewards for, to put it bluntly, being stupid and submissive and spreading stupid to submit others.

   ...

   What’s different now is that this propaganda is being gamed by professionals in a massive, orchestrated data campaign at a volume, pace, and consistency that not only muddies the truth, but completely eclipses the truth. Destroys the very notion of truth.

   ...

   The truth about the truth is that we believe because we want to, because our ability to think independently is a point of pride for Americans. The people behind the curtain are telling us the same story we tell ourselves about ourselves. But this is also a vulnerability: Independence is in its purist form a kind of division. If you exploit it the right way, you can turn a democracy against itself.

 35. May 2017
 36. Apr 2017
 37. Mar 2017
  1. Ah, Thema Islam. Merkt man immer gleich, wenn die Kommentare gesperrt sind. Man könnte ja die Autorin darauf hinweisen, dass man Diversivität nicht mit mittelalterlichen Riten verwechseln braucht. Und dass der Staat vielleicht ganz gut daran tut, Säkularität zu fördern, wenn er ein friedliches Miteinander ermöglichen will.

  1. oolf develops a metaphor in which literary art is a horse and "propa-ganda" is a donkey-attempting to mingle the two can produce only sterile off-spring

   Around this time, W.E.B. Du Bois was writing that all art is propaganda and advocated for African American literature that offered favorable depictions of black people. It's interesting that both Du Bois and Woolf were thinking about liberation through writing but had different ideas about the connection between art and propaganda.

 38. Feb 2017
  1. The Russian dissident and chess grandmaster Garry Kasparov drew upon long familiarity with that process when he tweeted: “The point of modern propaganda isn’t only to misinform or push an agenda. It is to exhaust your critical thinking, to annihilate truth.”

   Very well said.

 39. Dec 2016
  1. Selling user data should be illegal. And the customer data a company is allowed to collect and store should be very limited.

   Under the guidance of Jared Kushner, a senior campaign advisor and son-in-law of President-Elect Trump, Parscale quietly began building his own list of Trump supporters. Trump’s revolutionary database, named Project Alamo, contains the identities of 220 million people in the United States, and approximately 4,000 to 5,000 individual data points about the online and offline life of each person. Funded entirely by the Trump campaign, this database is owned by Trump and continues to exist.

   Trump’s Project Alamo database was also fed vast quantities of external data, including voter registration records, gun ownership records, credit card purchase histories, and internet account identities. The Trump campaign purchased this data from certified Facebook marketing partners Experian PLC, Datalogix, Epsilon, and Acxiom Corporation. (Read here for instructions on how to remove your information from the databases of these consumer data brokers.)

  2. Trump's campaign used carefully targeted negative ads to suppress voter turnout.

   With Project Alamo as ammunition, the Trump digital operations team covertly executed a massive digital last-stand strategy using targeted Facebook ads to ‘discourage’ Hillary Clinton supporters from voting. The Trump campaign poured money and resources into political advertisements on Facebook, Instagram, the Facebook Audience Network, and Facebook data-broker partners.

   “We have three major voter suppression operations under way,” a senior Trump official explained to reporters from BusinessWeek. They’re aimed at three groups Clinton needs to win overwhelmingly: idealistic white liberals, young women, and African Americans.”

  3. 100,000 personalized collections of lies.

   Parscale also deployed software to optimize the design and messaging of Trump’s Facebook ads. Describing one such test, the Wall Street Journal reporter Christopher Mims writes that “one day in August, his campaign sprayed ads at Facebook users that led to 100,000 different webpages, each micro-targeted at a different segment of voters.” In total, Trump’s digital team built or generated more than 100,000 distinct pieces of creative content.

  1. Nine Lessons of Russian Propaganda<br> Roman Skaskiw (an American who moved to Ukraine in 2012)<br> [I liked this article enough to google the author. First, I looked at Twitter -- and thought it was either an imposter, or his account had been hacked. But then I went looking at other sites, which are registered to someone using the same name. They shift between reasonable and crackpot.]

   From 27 March 2016.<br> But gosh... This shit is strangely familiar.

   • Use and abuse all factions.
   • Destroy and ridicule the idea of truth.
   • Headlines are more important than reality. They stick.
   • Demoralize, and terrorize.
   • Distract and misdirect.
   • Pollute the information space.
   • Accuse the enemy of doing what you're doing.
  1. An analysis of links among "fake news" sites and mainstream news sites and social media.

   There’s a vast network of dubious “news” sites. Most are simple in design, and many appear to be made from the same web templates. These sites have created an ecosystem of real-time propaganda: they include viral hoax engines that can instantly shape public opinion through mass “reaction” to serious political topics and news events. This network is triggered on-demand to spread false, hyper-biased, and politically-loaded information.

  1. Steve Bannon, founder of Breitbart News and the newly appointed chief strategist to Trump, is on Cambridge Analytica’s board and it has emerged that the company is in talks to undertake political messaging work for the Trump administration. It claims to have built psychological profiles using 5,000 separate pieces of data on 220 million American voters. It knows their quirks and nuances and daily habits and can target them individually.

   Boy, we have problems:

   • Fake news. (Bad, but not as bas as...)
   • Extremist propaganda (increasingly, from government)
   • Disinformation created to cause chaos and distrust.
   • Tracking of individuals to create personalized propaganda.
   • Google, Facebook, etc. merrily amplifying it.
  2. The fact that people are reading about these fake news stories and realising that this could have an effect on politics and elections, it’s like, ‘Which planet have you been living on?’ For Christ’s sake, this is obvious.”

   It's only obvious once you realize how many people are exposed to bullshit daily, and how many people are stupid enough to listen to it.

   If you aren't an idiot, and you don't associate with idiots, you can spend all day on the web every day and rarely see any of this shit.

  1. Leading up to Ms. Tolokonnikova’s trial, Russian news reports carried suggestions that she and her bandmates were pawns of Hillary Clinton’s State Department or witches working with a global satanic conspiracy — perhaps linked to the one that was behind the Sept. 11 attacks, as lawyers for one of their offended accusers put it. This is what we now call “fake news.”

   Pussy Riot became an international symbol of Mr. Putin’s crackdown on free speech; of how his regime uses falsehood and deflection to sow confusion and undermine critics.

   Now that the political-media environment that we smugly thought to be “over there” seems to be arriving over here, Ms. Tolokonnikova has a message: “It’s important not to say to yourself, ‘Oh, it’s O.K.,’” she told me. “It’s important to remember that, for example, in Russia, for the first year of when Vladimir Putin came to power, everybody was thinking that it will be O.K.”

  1. Russia’s increasingly sophisticated propaganda machinery — including thousands of botnets, teams of paid human “trolls,” and networks of Web sites and social-media accounts — echoed and amplified right-wing sites across the Internet as they portrayed Clinton as a criminal hiding potentially fatal health problems and preparing to hand control of the nation to a shadowy cabal of global financiers.

   http://warontherocks.com/2016/11/trolling-for-trump-how-russia-is-trying-to-destroy-our-democracy

   Another group, PropOrNot, is supposed to be releasing their study on Russian propaganda tomorrow, 25 November. [Update: PropOrNot apparently labelled so many sites as "Russian propaganda" that it is practically a piece of disinformation all by itself. Maybe they're Russian. :) http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-propaganda-about-russian-propaganda

 40. Oct 2016
 41. Jul 2016
  1. Here we have a marvelous illustration of the functioning of propaganda in a democracy. A totalitarian state simply enunciates official doctrine — clearly, explicitly. Internally, one can think what one likes, but one can only express opposition at one’s peril. In a democratic system of propaganda no one is punished (in theory) for objecting to official dogma. In fact, dissidence is encouraged. What this system attempts to do is to fix the limits of possible thought: supporters of official doctrine at one end, and the critics — vigorous, courageous, and much admired for their independence of judgment — at the other. The hawks and the doves. But we discover that all share certain tacit assumptions, and that it is these assumptions that are really crucial. No doubt a propaganda system is more effective when its doctrines are insinuated rather than asserted, when it sets the bounds for possible thought rather than simply imposing a clear and easily identifiable doctrine that one must parrot — or suffer the consequences. The more vigorous the debate, the more effectively the basic doctrines of the propaganda system, tacitly assumed on all sides, are instilled. Hence the elaborate pretense that the press is a critical dissenting force — maybe even too critical for the health of democracy — when in fact it is almost entirely subservient to the basic principles of the ideological system: in this case, the principle of the right of intervention, the unique right of the United States to serve as global judge and executioner. It is quite a marvelous system of indoctrination.
 42. Jun 2016
  1. agnotology - the study of willful acts to spread confusion and deceit, usually to sell a product or win favor. (Coined by Robert Proctor of Stanford University.)

   • tobacco companies
   • climate-change deniers
   • politicians

   Withholding evidence and outright lying are just the two most obvious tactics. They also take advantage of people's desire to be reasonable, by claiming there are two sides to a topic that doesn't actually have any reasonable opposition -- the "balanced debate" scam. And they influence people by conflating the main issue with others -- personal liberty, religious beliefs, capitalism vs socialism.

 43. Apr 2016
  1. In my fifth-grade language instruction class in 2002, we would read aloud, in unison, phrases such as "Comrade, stone them!"

   Mo discusses this in her spot on This American Life: "The Poetry of Propaganda: Party On!"

 44. Nov 2015
  1. The key lesson of the post-9/11 abuses — from Guantanamo to torture to the invasion of Iraq — is that we must not allow military and intelligence officials to exploit the fear of terrorism to manipulate public opinion. Rather than blindly believe their assertions, we must test those claims for accuracy.
  2. In sum, Snowden did not tell the terrorists anything they did not already know. The terrorists have known for years that the U.S. government is trying to monitor their communications.What the Snowden disclosures actually revealed to the world was that the U.S. government is monitoring the Internet communications and activities of everyone else: hundreds of millions of innocent people under the largest program of suspicionless mass surveillance ever created, a program that multiple federal judges have ruled is illegal and unconstitutional.
  3. Bodies were still lying in the streets of Paris when CIA operatives began exploiting the resulting fear and anger to advance long-standing political agendas. They and their congressional allies instantly attempted to heap blame for the atrocity not on Islamic State but on several preexisting adversaries: Internet encryption, Silicon Valley's privacy policies and Edward Snowden.
 45. Feb 2015
  1. Hvordan er det mulig å skrive så mye tull samtidig som påstår man står for noe som er så uendelig viktig? Vedtatte fakta? Hvem er det som vedtar fakta og hvordan blir fakta som har vært vedtatt plutselig avslørt som løgn om det var vedtatt faktum? Historien er ikke sann fordi stater sier at slik er det bare. Å vedta noe som fakta burde på ingen måte bety at det ikke kan bli vedtatt som den største løgn like etter. Jorda var flat må man huske. Det var vedtatt fakta,var det ikke?

   For noen er religion vedtatt fakta. For andre er vitenskap vedtatt fakta. Religion har en ting vitenskap ofte mangler,den vingler ikke riktig like mye. Om man bare går 50 år tilbake i tid vil man se at kanskje så mye som 50 % av det som var vedtatte vitenskaplige fakta den gangen,er tilbakevist nå.

   Journalisten skriver her som om han ønsker all ytring velkommen,men snakker åpenbart ikke styresmakter og systemer imot.

 46. Jan 2015
  1. After 2004, I believed the story that the protesters in Ukraine and elsewhere were mobilized through text messaging and blogs.

   believes the story ... it's a story he believes.

  2. We were supposed to be saving the world by helping to promote democracy, but it seemed clear to me that many people, even in countries like Belarus or Moldova, or in the Caucasus, who could have been working on interesting projects with new media on their own, would eventually be spoiled by us.

   Applies to these activities wherever undertaken, including any country in the West, he just so happens to be interested in former Soviet Block countries

  3. But a lot was in the open—cyber-attacks by the US government, for example. Already by 2006 or 2007 it was crystal clear that there were dedicated units within the Department of Defense whose job was to take down the websites of jihadists and other foes, even if there was typically tension between the Pentagon and the CIA, which wanted to derive intelligence from them so didn’t want them taken down.

   Which has grown into something quite else, because while it may not be possible to control the Internet by controlling every router, it is possible to effectively control the Internet by control the volume and direction of propaganda and cyber attacks. In other words it is possible to have a pivotal influence.

 47. Jul 2014