243 Matching Annotations
 1. Apr 2021
 2. Mar 2021
 3. Feb 2021
  1. φωτογραφία της νεκροτομής του 33χρονου Χόγκερ Μάινς, μέλους της δυτικογερμανικής ένοπλης ακροαριστερής οργάνωσης «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF), μετά το θάνατό του στις φυλακές Βίτλιχ (9/11/1974) ύστερα από απεργία πείνας 58 ημερών.

   Εχουν κι οι Γερμανοί νεκρούς από απεργία πείνας. Η φωτό δεν υπαρχει στην wikipedia.

 4. Jan 2021
 5. Dec 2020
  1. The only piece of note taking software on the market that currently supports this feature (that I’m aware of) is Microsoft OneNote.

   OneNote supported on-the-fly interlinking with Double Square Bracket Linking

  2. Cunningham first developed the ability to automatically create internal links (read: new notes) when typing text in CamelCase. This meant you could easily be typing a sentence while describing a piece of information and simply type a word (or series of words) in CamelCase which would create a link to another piece of information (even if its page hadn’t already been created).This was quickly superseded by the double square bracket links most wiki’s use today to achieve the same results, and its the staple creation method in both wiki’s and other premier information systems today.

   History of the Wiki-style linking or [[Double Square Bracket Linking]]

  3. Evernote had long been the gold standard of note taking, flexible, functional and best of all affordable. While its user interface was a little odd at times, the features were excellent, but they made the simple mistake of not enabling wiki style internal links. Instead, they required a user to copy a note link from one note and paste it into another.

   Evernote made the mistake of not allowing on-the-fly wiki-style internal linking.

  4. It needs wiki-like superpowersIf there is one feature that excels above all others in information software of the past two decades that deserves its place in the note taking pantheon, its the humble double bracketed internal link.We all recognise power to store and retrieve information at will, but when you combine this power with the ability to successfully create new knowledge trees from existing documents, to follow thoughts in a ‘stream of consciousness’ non-linear fashion then individual notes transform from multiple static word-silos into a living information system system.Sadly, this is the one major feature that is always neglected, or is piecemeal at best… and one time note taking king Evernote is to blame.

   Tim Kling posits that one of the most important features for a note taking app to have (which most lack at the time of writing) is the ability to link to other notes with the wiki-standard double bracket command.

  1. The only piece of note taking software on the market that currently supports this feature (that I’m aware of) is Microsoft OneNote.

   OneNote supported on-the-fly interlinking with Double Square Bracket Linking

  1. Better community building: At the moment, MDN content edits are published instantly, and then reverted if they are not suitable. This is really bad for community relations. With a PR model, we can review edits and provide feedback, actually having conversations with contributors, building relationships with them, and helping them learn.
  2. Better contribution workflow: We will be using GitHub’s contribution tools and features, essentially moving MDN from a Wiki model to a pull request (PR) model. This is so much better for contribution, allowing for intelligent linting, mass edits, and inclusion of MDN docs in whatever workflows you want to add it to (you can edit MDN source files directly in your favorite code editor).
  1. Hypothes.is is a 501(c) open-source software project that aims to collect comments about statements made in any web-accessible content, and filter and rank those comments to assess each statement's credibility.

   So what we think would be interesting here is to integrate this web annotation standard with [[wiki]].

 6. Nov 2020
 7. Oct 2020
  1. the name of something and when you press the button to go to the link if it wasn't there it made the card

   This is a phenomenally important UX insight and affordance that has become a foundation of how all modern wiki-linking knowledge graph tools work today. Kudos to Ward for this!

  1. Using wikis for collaborative learning: Assessing collaboration through contribution

   Through a study of freshman students, the author aimed to determine the success of the Wiki for collaboration. Results revealed variances in learner responses and use of the tool. Lack of use was explained by individual barriers (family, social, work) and system barriers (wiki design). The authors conclude that for the Wiki to be an effective, collaborative tool, additional resources must be provided to the learner, and the Wiki must be meaningful in its design to foster that participation. 7/10

  1. Wiki Use that Increases Communication and Collaboration Motivation

   (Click on download full text to read.) Through a cooperative learning assignment, University students responded to a case study that implemented use of a Wiki. Results demonstrate that Wiki is an effective communication and collaboration tool (access, structure, versioning) for all individuals (introvert, extrovert). Recommendations and considerations for use in the learning environment were provided. 6/10

  1. However, I do feel that the way that he speaks is particu-larly African American. Th is refers more to his rhetoric, intona-tion, and style. However, his speech or the extent to which he plays up his Black manner of speaking varies depending on his setting.

   what is a "black manner" of speaking? is the same as the statement above it that he speaks African American? does this imply the language or just a form of speaking like he can communicate and he knows what African Americans want?

   The website below explains that speaking African American is a unique vocabulary with different accents and grammar

 8. Sep 2020
  1. 1932 United States Senate elections 1932 United States House of Representatives elections History of the United States (1918–1945) Timeline of the Great Depression Causes of the Great Depression Great Contraction First inauguration of Franklin D. Roosevelt Presidency of Franklin D. Roosevelt

   1932 United States Senate elections 1932 United States House of Representatives elections History of the United States (1918–1945) Timeline of the Great Depression Causes of the Great Depression Great Contraction First inauguration of Franklin D. Roosevelt Presidency of Franklin D. Roosevelt

  1. 19 Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals(AA) and all the birds in the sky.(AB) He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called(AC) each living creature,(AD) that was its name. 20 So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals.

   God had given Adam the responsibility to name all living creatures on Earth after the first days of creation. In Ursula K. Le Guin’s “She Unnames Them”, the idea of how labels or given names could take away from “personal choice” and “freedom” was explored throughout the text. Instead of believing that humans are above animals and living creatures, Buddhists view animals as very sacred beings and are to be shown with respect and to never be harmed. They also believe that humans can be reborn as animals, all interconnected within one another, supporting their beliefs of showing extreme care towards animals and allowing them to live freely.

  2. 4 “You will not certainly die,” the serpent said to the woman.(AR) 5 “For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God,(AS) knowing good and evil.”

   This verse is referenced heavily throughout contemporary literature. The idea of being tricked or pressured into something you are told is wrong.

   the intertextual connection is to the classic tale of, "Little Red Riding Hood." The girl is strictly instructed by her Grandmother to stay on the path to her house. Instead, naive Little Red is tricked by the Wolf to telling her where she is going. The Wolf goes to the Grandmother's house and eats her.

 9. Aug 2020
  1. Triángulo rojo señalando hacia arribaArtículo cientifico #COVIDー19

   Triángulo rojo señalando hacia arribaEstilo APA

   Triángulo rojo señalando hacia arribaLi, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang, T., Yang, W., & Shaman, J. (2020). Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science, eabb3221.

 10. Jul 2020
 11. Jun 2020
 12. May 2020
  1. The Journal was a primitive hypertext-based groupware program, which can be seen as a predecessor (if not the direct ancestor) of all contemporary server software that supports collaborative document creation (like wikis). It was used by ARC members to discuss, debate, and refine concepts in the same way that wikis are being used today.
 13. Apr 2020
 14. Mar 2020