200 Matching Annotations
 1. May 2021
  1. სარგებელი

   • დროის ეკონომია — უფრო მარტივია და სწრაფია ჩანაწერის გაკეთება, ვიდრე უკუკავშირის დაწერა;
   • თვალსაჩინო — ვიდეო-უკუკავშირში შეგიძლიათ მარტივად მიუთითოთ მოსწავლეს დავალების კონკრეტულ მონაკვეთზე, დაწერილი უკუკავშირი მოსწავლემ შეიძლება არასწორად გაიგოს/ ვერ გაიგოს;
   • დემონსტრაცია — შეგიძლიათ თავიდან აუხსნათ თემის ნაწილი, რომელიც მოსწავლემ ვერ გაიგო;
   • გამეორება — პირისპირ, ზეპირ უკუკავშირთან შედარებით, ვიდეო-უკუკავშირს მოსმენა მოსწავლეს რამდენჯერმა შეუძლია, როცა უნდა და რამდენ ჯერაც უნდა, არა მარტო გაკვეთილზე;
   • კომფორტული — სავარაუდოდ, მეტი შანსია მოსწავლეებმა უყურონ ვიდეო-უკავშირს, ვიდრე დაწერილ უკუკავშირს;
 2. Apr 2021
  1. This idea that plants become desirable or aversive depending on their digestive consequences is simple. But, how do grazing animals figure out exactly which plants made them fee l good or ill? One way herbivores apparently accomplish this task is by regarding unfamiliar plants with caution. Animals associate positive or negative effects of nutrients or toxins with novel foods when offered meals that contain novel and familiar foods. When foraging bouts include several novel plants, plants that dominate the diet are probably 'weighted' more than less-consumed plants, even if the minor foods were primarily responsible for the positive or negative feedback. Furthermore, digestive feedback begins within 10 to 15 minutes of consumption which could help animals attribute digestive benefits or liabilities to specific plants. Finally, livestock grazing on rangelands usually become familiar with the forage resource and may seldom encounter truly novel plants. This allows greater opportunity to 'sort out' feedback from individual or similar groups of plants
  2. When a grazing animal smells and tastes a plant, the flavor is either pleasing or distasteful depending on the animal's previous grazing experiences. When a plant is eaten, it provides feedback during digestion. If consumption of a plant improves the nutrient or energy status of the animal, the plant flavor becomes more desirable or pleasing. If eating of the plant yields illness, the flavor becomes aversive and distasteful (Fig. 2). These flavor-consequence relationships form the basis for dietary likes and dislikes, and the animal then seeks highly palatable foods and avoids aversive foods. The resulting behavior patterns generally lead to increased consump- tion of nutritious foods and limited consumption of toxic or low quality plants.
  3. The digestive consequences of forage consumption are determined by plant forage quality and animal digestive and detoxification abilities. This interaction, in turn, affects the nutrients and energy available for animal growth and maintenance.
  1. When an animal eats a plant, it receives digestive feedback in the form of energy, nutrients, illness, or toxicosis. If the feedback is positive, preferences are formed to the plant and if the feedback is negative, aversions are formed. The strength of the preference or aversion is determined by the magnitude, nature, and timing of digestive feedback
  1. Ich finde die Absicht des Autors für Chronik hier etwas unvollständig. Die beschriebene Absichts ist mE die Absicht Gottes. Für die Absicht des menschlichen Autors dieses Buches müsste man noch etwas mehr Hintergrundinformationen sammeln: Wann und Wer verfasst die Chroniken? An welche Zuhörerschaft? Ich weiß nicht, ob das das Potential hat, in die (zu) textkritische Betrachtung einzusteigen oder ob es für den Einstieg zu viel wird, aber sind meine spontanten Gedanken dazu. Bei einem Brief im NT ist es oft klarer bzgl. Autor und Absicht.

 3. Mar 2021
  1. Use the button to get a sharable link to the page with annotations.

   so super dope that you can toggle highlights & annotations to be private or public, and then can share a hypothesis link for a page, and then people can see your highlights on the page that are public, and dont see the ones you set as private, oh wow!!!

  1. See this post's corresponding GitHub Issue for related media, aggregated links, and other minutia.

   It didn't occur to me until just this moment that GitHub might also make for the ideal commenting integration. And the... second-most ideal annotation integration, naturally.

   Basically, leave comments there!

 4. Feb 2021
  1. It is important to acknowledge that education is essentially a political activity.

   Re-reading this week's chapter, I keep getting hung-up on this line. While I agree that education is affected by political views, I don't know that it is necessarily appropriate to state that education is a political activity. By design (or perhaps, by hope), education should be decidedly non-political. The reality of education, perhaps, is very politically driven, but something about the wording of calling education itself a political activity doesn't feel truly accurate.

 5. Jan 2021
  1. While this tutorial has content that we believe is of great benefit to our community, we have not yet tested or edited it to ensure you have an error-free learning experience. It's on our list, and we're working on it! You can help us out by using the "report an issue" button at the bottom of the tutorial.
 6. Dec 2020
  1. please feel free to open an issue here on GitHub with questions/comments/improvements/etc
  2. Discuss this post on the web:
  3. These are valid comments. I think it is worth noting that svelte didn’t choose a non-javascript method for fun or because we think we should redesign the language. The additional constructs, for the most part, are there to allow svelte to more clearly work out exactly what is going on in the code in order to optimise. In short svelte needs a certain amount of information to do what it does and pure javascript is often difficult to analyse in this way. But I appreciate your concerns and comments and we try to take all feedback on board where we can. So thank you!
  1. The exact form of the platform is yet to be finalized, and we want to involve you, the community, in helping to provide ideas and test the new contribution workflow!
  2. Better community building: At the moment, MDN content edits are published instantly, and then reverted if they are not suitable. This is really bad for community relations. With a PR model, we can review edits and provide feedback, actually having conversations with contributors, building relationships with them, and helping them learn.
 7. Nov 2020
  1. It is hard to appreciate how important really fast (and reliable) hot reload can be during development, unless you have experienced it yourself. Developers report that it changes the way they create their apps, describing it as being like painting their app to life.
  1. In fact, it’s at the core of the learning process and how the human brain learns.
  2. In everyday life, feedback loops for each of us occur naturally–usually in the form, ‘When I do X, Y happens.’ That’s a kind of feedback loop in the learning process.
  3. A feedback loop in learning is a cause-effect sequence where data (often in the form of an ‘event’) is responded to based on recognition of an outcome and that data is used to inform future decisions in similar or analogous situations.
  1. What vaults this well past SNCF for me (setup time aside), is the limited company choice; it prevents a feedback loop of sorts where a game devolves into running each company in the ground.
  1. Second, you have more frequent opportunities to get feedback. Instead of spending weeks hammering away in isolation, only to discover that you made some mistaken assumptions, you can get feedback at each intermediate stage. You become more adaptable and more accountable, because you are performing your work in public.

   Intermediate Packets give you more opportunities to get feedback

  1. If you have further thoughts here, please participate in the discussion on the issue tracker: #256.
  1. In Rust, we use the "No New Rationale" rule, which says that the decision to merge (or not merge) an RFC is based only on rationale that was presented and debated in public. This avoids accidents where the community feels blindsided by a decision.
  2. I'd like to go with an RFC-based governance model (similar to Rust, Ember or Swift) that looks something like this: new features go through a public RFC that describes the motivation for the change, a detailed implementation description, a description on how to document or teach the change (for kpm, that would roughly be focused around how it affected the usual workflows), any drawbacks or alternatives, and any open questions that should be addressed before merging. the change is discussed until all of the relevant arguments have been debated and the arguments are starting to become repetitive (they "reach a steady state") the RFC goes into "final comment period", allowing people who weren't paying close attention to every proposal to have a chance to weigh in with new arguments. assuming no new arguments are presented, the RFC is merged by consensus of the core team and the feature is implemented. All changes, regardless of their source, go through this process, giving active community members who aren't on the core team an opportunity to participate directly in the future direction of the project. (both because of proposals they submit and ones from the core team that they contribute to)
  1. Please don’t be shy to submit your project if you’re just starting out!
 8. Oct 2020
  1. The authors noted that instructive or process feedback types were rarely observed in the instructors’ messages to students.

   Why?

   • time-consuming
   • the sense-making of students' learning
   • the ways to provide formative feedback
   • the sense-making of feedback by students What kind of feedback would be most useful to students? How can we make sure that students interpret the feedback correctly?

  Tags

  Annotators

  1. When giving negative feedback, teachers can use the positive sandwich approach—starting and ending with a positive comment

   Compare and contrast to what Claude Steele calls the "Tom Ostrom strategy" - framing feedback in terms of "I have high standards; here is my feedback; I believe you can reach my high standards by taking this feedback."

 9. Sep 2020
  1. It's really useful if your PR references an issue where it is discussed ahead of time. In many cases, features are absent for a reason. For large changes, please create an RFC: https://github.com/sveltejs/rfcs
  1. I like bundlers. Correction, I like fast bundlers. Bundlers that help me tighten the feedback loop and help me focus on the code. Not bundlers that make me doze off, waiting for the recompilation to finish, while my CPU fan sounds like an old hair dryer.
  1. The present study demonstrated that there are differences between the quantity and quality of handwritten and electronic feedback

   The takeaway messages are the first with experimental evidence for the benefits of electronic feedback for coursework, electronic feedback is an adequate way to provide feedback, and the courses in COVID-19 will be an example of whether electronic feedback is adequate for strong academic performance.

  2. Course and Students

   This study has a robust sample size that will be adequate for the statistical analyses. The experimental design is clear, with the manipulation of the independent variable as the grading format as handwritten or electronic.

 10. Aug 2020
  1. This means that while groups can generate high levels of solidarity, which can in principle be put to powerful political effect, it also becomes harder to express disagreement within the group. If, for example, an outspoken and popular member of a neighbourhood WhatsApp group begins to circulate misinformation about health risks, the general urge to maintain solidarity means that their messages are likely to be met with approval and thanks. When a claim or piece of content shows up in a group, there may be many members who view it as dubious; the question is whether they have the confidence to say as much. Meanwhile, the less sceptical can simply forward it on. It’s not hard, then, to understand why WhatsApp is a powerful distributor of “fake news” and conspiracy theories.

   Instead of positive feedback like this, is there a way to create negative feedback loops in these social media apps?

  1. I honestly don't know what you find unclear about this question. I think you initially misread. I edited out your title change because it wasn't what I'd intended and it misled others. I edited in two more sections to clarify. The last section makes it as clear as I can: A single question provokes 1 of 3 responses (not necessarily answers). To chose between them I need to understand acceptable scope of both question and answers. Yes this topic is a muddy one, that's why I'm asking! I want others to help me clarify the unclear!
 11. Jul 2020
 12. Jun 2020
  1. Just as journalists should be able to write about anything they want, comedians should be able to do the same and tell jokes about anything they please

   where's the line though? every output generates a feedback loop with the hivemind, turning into input to ourselves with our cracking, overwhelmed, filters

   it's unrealistic to wish everyone to see jokes are jokes, to rely on journalists to generate unbiased facts, and politicians as self serving leeches, err that's my bias speaking

  1. Note that we are not making the common argument that making new tools can lead to new subject matter insights for the toolmaker, and vice versa. This is correct, but is much weaker than what we are saying. Rather: making new tools can lead to new subject matter insights for humanity as a whole (i.e., significant original research insights), and vice versa, and this would ideally be a rapidly-turning loop to develop the most transformative tools.
  1. Most people think you build the product then you market it. Thinking in loops means you build the marketing into the product. The product doesn't precede the marketing. The product is the marketing.

   By thinking in loops Harry Dry refers to a way of thinking about your acquisition strategy as being part of your product.

   This reminds me of Brian Balfour's idea of product-channel fit and how stresses that the product gets shaped by its acquisition channel.

 13. May 2020
  1. Future keyword improvements are being discussed in our epic for improving rules, where anyone can add suggestions or requests.
  1. Help & feedback Docs Edit this page to fix an error or add an improvement in a merge request Create an issue to suggest an improvement to this doc Show and post comments to review and give feedback on this doc
  1. One huge advantage to scaling up is that you’ll get far more feedback for your Insight through making process. It’s true that Effective system design requires insights drawn from serious contexts of use, but it’s possible to create small-scale serious contexts of use which will allow you to answer many core questions about your system.

   Even though a larger user base will increase your odds of getting more feedback, you can still get valuable contextual feedback with less users.

  1. Ericsson claims (2016, p. 98) that there is no deliberate practice possible for knowledge work because there are no objective criteria (so, poor feedback), because the skills aren’t clearly defined, and because techniques for focused skill improvement in these domains aren’t known.

   According to Ericsson deliberate practice for knowledge work is not possible because the criteria are not objective (you don't know if you're doing well).

   This collides with Dr. Sönke Ahrens' contention that note taking, specifically elaboration, instantiates two feedback loop. One feedback loop in that you can see whether you're capturing the essence of what you're trying to make a note on and a second feedback loop in that you can see whether your note is not only an accurate description of the original idea, but also a complete one.

   Put differently, note taking instantiates two feedback loops. One for precision and one for recall.

 14. Apr 2020
  1. There are many other factors that also aren't obvious so as much as suggestions for improvements are very welcomed, please keep in mind that they may not work in the broader sense of what's required to run this project.
  2. I'll get a gazillion suggestions of how I could do this differently. Every single time I talk about the mechanics of how I've built something I always do
 15. Mar 2020
  1. Don't be discouraged when you get feedback about a method that isn't all sunshine and roses. Facets has been around long enough now that it needs to maintain a certain degree of quality control, and that means serious discernment about what goes into the library. That includes having in depth discussions the merits of methods, even about the best name for a method --even if the functionality has been accepted the name may not.

   about: merits

  1. Thisprovidesthestudentwithanexperienceakintosittingnexttotheinstructorinhisorherofficewhilegoingthroughtheassignment

   Equivalent but not identical

  2. Anumberofstudieshavedemonstratedthebenefitsofvoicefeedbackforstudents.Butfacultyneednotstopthere.Theproliferationofinexpensivescreencastingsoftwaremakesiteasyforfacultytodeliverscreencastedfeedbacktostudents

   so there is evidence of the benefits of voice feedback and now that it is more readily available, instructors should use it more often.

  1. As part of the beta program, if you or someone on your team can give us quick feedback every 1-2 weeks, we'll keep extending your free trial (normally 2 weeks) indefinitely!
 16. Feb 2020
  1. Collaboration is not consensus When collaborating it is always important to stay above radar and work transparently, but collaboration is not consensus. You don't need to ask people for their input, and they shouldn't ask you "Why didn't you ask me?" You don't have to wait for people to provide input, if you did ask them. We believe in permissionless innovation- you don't need to involve people but everyone can contribute. This is core to how we iterate, since we want smaller teams moving quickly rather than large teams achieving consensus slowly.
  2. We do the smallest thing possible and get it out as quickly as possible.
  3. We should counteract that by having short toes and feel comfortable letting others contribute to our domain.
  4. Give negative feedback in the smallest setting possible.
  1. it is worth opening a merge request with the minimal viable change instead of opening an issue encouraging open feedback on the problem without proposing any specific change directly.
  1. Wouldn't let me annotate a selection on this page:

   Reinforce your feedback loop

   The Timeline centralizes all your changes. It allows customers to browse updates, share and send feedback. Collected reactions provide the right information for improving your product and reducing churn.

  1. We check in our code at the entry point of a pipeline, version control (Git and Github in our case), and then it’s taken through a series of steps aimed at assuring quality and lowering risk of releases. Automation helps us keep these steps out of our way while maintaining control through fast feedback loops (context-switching is our enemy). If any step of the pipeline breaks (or fails) we want to be alerted in our communication channel of choice (in our case Slack), and it needs to happen as quickly as possible while we’re in the right context.
  1. Feedback needs to be specific in nature, as well as confirmatory and corrective. This way the learners know what they did right and wrong.

   how to give feedback

  1. You can contact me via anything listed in the Contact section - preferably E-Mail or Matrix. Other places to give feedback are GitHub (Issues, Stars, Following) and Google Play.
 17. Dec 2019
  1. To Collaborate With My Peers

   This is a very rich section: openness in developing skills, connecting materials, skills, roles, feedback and evaluation to other learners, and including other learners in the experience.

 18. Nov 2019
  1. We have ideas about what we will build next for Cycle Analytics but we'd love to hear your thoughts. You can follow and contribute to the discussion on this issue.
  2. As you know, we ship the smallest thing to provide initial value and then we learn from your feedback and continue to improve the feature over time.
 19. Oct 2019
 20. Sep 2019
 21. Aug 2019
  1. F = ma qüvvənin obyektə necə təsir etdiyini izah edir, bu təsirin baş vermə səbəblərini yox. Təkamül nəzəriyyəsi (orijinal adı ilə desək, təbii seçmə nəzəriyyəsi) isə təbiətdə müşahidə olunan fenomenlərin səbəb mexanizmlərini açıqlayır.

   Bu paraqrafı bir az genişlətmək lazımdır. Bir düsturun təsvir etmə funksiyası ilə səbəb-nəticə əlaqəsini açıqlaması arasında nə fərq var tam olaraq? Nəticədə təbii seçmənin də riyazi modelləri var, onu da riyazi şəkildə formallaşdırmaq mümkündür (F=ma-dan daha qəlizdir, amma fərqli riyazi modellər hazırlayırlar adamlar. Burdan baxa bilərsən çox dərinə getmədən: https://www.quantamagazine.org/mathematics-shows-how-to-ensure-evolution-20180626/).

  2. Terminologiya ilə başını ağrıtmaq istəməyənlər

   elmi spektr terminologiya ilə başını ağrıtmaq istəyənlər üçündür!

  3. qanunlar və nəzəriyyələr arasında səviyyə yox, kateqoriya fərqi var.

   bu zor söhbətdi!