16 Matching Annotations
 1. Jan 2021
 2. Dec 2020
 3. Oct 2020
 4. Sep 2020
 5. Aug 2020
 6. Jul 2020
 7. Jun 2020
 8. May 2020
 9. Aug 2018
  1. Vi inom Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Inom förvaltningen regional utveckling arbetar vi med frågor inom; Näringslivsutveckling, Välfärd och folkhälsa, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat, Kultur och ideell sektor och Trafik och samhällsplanering. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen.

   Test på hypothes.is

 10. Mar 2016