89 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. May 2021
 3. Apr 2021
  1. Οταν δεν συμβαίνει αυτό, όταν δηλαδή οι επιστήμονες αθετούν ή, έστω, παραβλέπουν την αναγκαία μεθοδολογική και διαφωτιστική λειτουργία τους, τότε από ερευνητές της πραγματικότητας μετατρέπονται σε «ειδικούς», που αναλαμβάνουν τον ρόλο -αλλά όχι και την ευθύνη- της επίλυσης διάφορων προβλημάτων τα οποία, ενώ σχετίζονται με την επιστημονική τους αρμοδιότητα, ταυτόχρονα την υπερβαίνουν, λόγω των επιπτώσεων που θα έχουν στη ζωή των ανθρώπων οι «λύσεις» που εισηγούνται.

   "Ειδικοι" != Επιστημονες

 4. Mar 2021
  1. Because annotating a syllabus conveys a message–from day one–that course documents are not static artifacts, that something authored by an instructor is not unwelcoming of feedback, and that student voice is both appreciated and necessary for a shared endeavor.

   This helps to turn the class into a community.

   It also establishes the class as an ongoing conversation of learning with all the participants.

   It sets up the teacher not simply as the unquestionable "sage-on-the-stage" but as a guide through the material.

   If we didn't question our teachers, their ideas, their writings, and learn new things, we could have stopped at Aristotle and everyone would still think the Earth was the center of the universe and that feathers fall as fast as bowling balls.

 5. Feb 2021
  1. While Trailblazer offers you abstraction layers for all aspects of Ruby On Rails, it does not missionize you. Wherever you want, you may fall back to the "Rails Way" with fat models, monolithic controllers, global helpers, etc. This is not a bad thing, but allows you to step-wise introduce Trailblazer's encapsulation in your app without having to rewrite it.
  1. The "authority terms" comprising it are expected to be used outside the library catalog, as metadata in the sources, enabling links to the taxonomy.
 6. Jan 2021
  1. § 3-303. Alteration, amendment, or repeal of charter This charter may be altered, amended, or repealed by the General Assembly whenever the public good shall require.

   Burlington

   State Legislature has ultimate authority

 7. Dec 2020
  1. But something about the comforting rigidity of the process, its seductive notation, but perhaps mostly its connotations of intellectual privilege, has drawn a diverse selection of disciplines to the altar of mathematical reasoning. Indeed, the widespread misappropriation of the language of mathematics in the social and biological sciences has to be one of the great tragedies of our time.

   The deliberate misappropriation of the language of mathematics.

 8. Nov 2020
 9. Oct 2020
  1. To silence circular dependencies warnings for let's say moment library use: // rollup.config.js import path from 'path' const onwarn = warning => { // Silence circular dependency warning for moment package if ( warning.code === 'CIRCULAR_DEPENDENCY' && !warning.importer.indexOf(path.normalize('node_modules/moment/src/lib/')) ) { return } console.warn(`(!) ${warning.message}`) }
 10. Sep 2020
  1. But because it is espoused by so many leading members of the JavaScript community, scrutiny is all too rarely applied.
  2. It’s written by Sindre Sorhus, whose npm profile is enough to make all but the most prolific developer feel wholly inadequate, and so carries with it a degree of authority.
  1. The chaos manager is concerned with the credibility of the organization and ensures that positional authority is aligned with personal authority.  That the people in leadership are the ones people want to follow.  While the Marine Corps has a clear position hierarchy, they have a deep understanding of this idea.  Official authority is a function of rank and position and is bestowed by organization and by law. Personal authority is a function of personal influence and derives from factors such as experience, reputation, skill, character, and personal example. It is bestowed by the other members of the organization.…Official authority provides the power to act but is rarely enough; most effective commanders also possess a high degree of personal authority

   The Marine Corps draws a distinction between positional authority and personal authority.

   Reminds me of lateral leadership.

 11. Aug 2020
 12. Jul 2020
 13. May 2020
  1. What I don't like is how they've killed so many useful extensions without any sane method of overriding their decisions.
  2. I know, you don't trust Mozilla but do you also not trust the developer? I absolutely do! That is the whole point of this discussion. Mozilla doesn't trust S3.Translator or jeremiahlee but I do. They blocked page-translator for pedantic reasons. Which is why I want the option to override their decision to specifically install few extensions that I'm okay with.
 14. Apr 2020
  1. This is likely due to the influence of the New York Times, which is notoriously conservative with tech terms. The Times still uses Web site, and many American publications follow suit.
  1. Despite their awarded diplomas in the art of writing, you'd be surprised at how many editors and journalists in the United States make English mistakes. For instance, "an" is still often coupled with words that begin with an "H" sound, even though this is improper. I'd advise against treating material from news sources as if it were error-free or even a higher authority on grammar.
 15. Mar 2020
  1. Police powers of the states are an expression of civil authority, i.e., the state's ability to control, regulate, or prohibit non-criminal behavior.6 Health officials may use these powers to compel treatment, prohibit or direct a particular conduct, or detain and isolate in a quasi-criminal nature
 16. Sep 2019
  1. Think of someone, either a person you have known or a national or historical figure, whom you regard as a charismatic leader. What is it about this person that makes her or him charismatic? Why is rational-legal authority generally more stable than charismatic authority?

   Please respond to these two questions. Please use the assigned reading to build up and substantiate your views and analysis.

 17. Feb 2019
  1. Is the freedom of the individual served by neoliberalism? Centrality of the state for this freedom, which NL denies. “neoliberal thinkers deliberately sustain the fiction that ‘the market economy’ is a natural and spontaneous order that must be placed beyond politics … The question of how authority can be something other than domination and private power shaped the ideas and action of those who built the tradition of constitutional democracy in western societies from the 16th to the 20th centuries … basic needs were those that had to be met before the individual could practically enact the status of a free subject or person. It was such needs provision that made it possible for individuals to be both personally secure and to enjoy an equality of opportunity to develop as individuals free to discover their talents and gifts … the representation of market society as a spontaneous order is pitched to the punters while, within the tent of the doctrine’s initiates, it is fully understood that the state has to be both a strong state, and to be re-engineered in order to impose neoliberal institutional design.” YeatmanFreedom.pdf
  1. Free Dofollow High Authority Backlinks List | High-Quality Backlinks Sites

   Free Dofollow High Authority Backlinks List | High-Quality Backlinks Sites

   High-Quality Backlinks (Get Better Results)

   Some of you might be thinking what is the difference between link building and building backlinks? Well, do not get confused because they are the same thing. Backlinks are an incoming hyperlink from one web page to another. Hence, they are same as link-building.

 18. Jan 2019
  1. 项目参与者报告称,通过应用区块链技术,可确保地籍数据更高的透明度,并可在房地产登记期间避免未经授权的变更。此外,参与者一致认为,通过区块链技术创建单一登记处的所有好处将对乌兹别克斯坦的投资环境产生积极影响。

   <big>评:</big><br/><br/>如果没有区块链的加持,公权力是否会想到采用类似分布式技术等颇为 geek 的手段来维护现有体系?就算这只是个早晚会实现的时间问题,那民众也应该保留不停追问的权利。要知道,公权力与 geek 在精神上互为对立——回顾一下当年快播王欣案上公诉方那贻笑大方的审问吧——「(针对媒体类大文件的分布式存储)你为什么要粉碎文件?你到底有何企图?」<br/><br/>同样令密码学社群捉摸不透的企图是,区块链确权被运用在现实资产上。高度透明、单一登记,这与现在的互联网秩序在目标上又有何区别?真可谓理想主义者的又一次溃败。

 19. Sep 2018
  1. but where there is no certainty and there is room for doubt, our confidence is absolute

   The power of Authority, ethos. Think, Sacha Baron Cohen.

 20. Aug 2018
  1. At the very same time, I go back to being completely convinced that these were legitimate I.D.F. special forces soldiers that had trained with these techniques or had actually used them.
  2. The way it was explained to me is that there was a group of Israeli special forces soldiers that were going around the United States shooting a show for Israeli television about terrorism and how Americans defend themselves.

   Rhetorical Authority.

  3. Authority

 21. Jul 2018
  1. Upon receipt of notification, the Authority shall determine whether such breach should be reported by the data fiduciaryto the data principal, taking into account the severity of the harm that may be caused to such data principal or whether some action is required on the part of the data principal to mitigate suchharm.

   This means that users aren't always informed about a breach of data. That's the prerogative of the Data Protection Authority, and not mandatory, in the interest of the user.

 22. Mar 2018
  1. argument from authority (e.g., President Richard Nixon should be re-elected because he has a secret plan to end the war in Southeast Asia — but because it was secret, there was no way for the electorate to evaluate it on its merits; the argument amounted to trusting him because he was President: a mistake, as it turned out)

   Everytime I hear Trump say "trust me", I think of this.

 23. Sep 2017
  1. In conformity with the principles of our constitution

   As evident from both the past and present, the University of Virginia values adherence to the Constitution. The subsequent portion of this sentence elucidates the reasoning for Thomas Jefferson's vision of the Rotunda (a library) as the epicenter of campus, rather than a Chapel. UVa's respect for the separation between church and state epitomizes one of the many successes that come from "conformity with the principles of our constitution." However, in my eyes, there are negatives to an absolute adherence to this rule. Supporting outlook of judicial activism, I believe the ideals presented in the Constitution should accomodate situational context. On August 11, when neo-nazi's stormed our campus, the principles of freedom of speech and right to assemble were abused. Cleary, this illuminates a detriment to our undying loyalty to the Constitution.

  2. we have proposed no professor of Divinity;

   This segment of the report is an affirmation of the rejection of a national religion in the constitution. The University is choosing to not have an official religion and placing the issue of religion in the department of ethics. This is representative of Jefferson's views on the relationship between religion and the state. Although religion is discussed in the declaration of independence, Jefferson did not want to include it.

   This represents a shift towards a more rationalist style of education by placing the authority of education in the hands of humans instead of God. Instead of being based on faith and belief, education would focus more on logic and facts.

 24. Apr 2017
  1. This is backed up by NewScientist.com:

   adding quotation for further strengthening of claim and support

  2. However, there’s a stark contrast between measles and chickenpox as Redditor kgt5003 eloquently explains in a discussion about ancient Egyptians and the measles.

   bring up evidence from scientific source with precise quotation to make solid claim

 25. Feb 2017
  1. Mattingly has shown, Willard and the temperance women who followed her lead also made heavy use of tmditional cultuml references, especially to the Bible and American history, to identify their reforms with accepted values.

   Appealing to higher authority... good move.

  1. including William Lloyd Garrison, who could testify to her good works from her activist days in Boston to the present.

   Historically, this sort of testimony was fairly common as a preface to the writing of women and people of color. Such testimonies from (white, wealthy, well-connected) men would sometimes appear prior to the text itself to convince the reader that the author was worth taking seriously, since women and people of color were not considered worth of consideration on their own merits.

  2. The Spirit of God came before me, and I spake before many
  1. The social evils they attacked were, they claimed, so offensive to God that pious Christian women must speak out, even at risk of social censure.

   This was an excellent logical grasp at authority for women. Since they were expected to be models of morality within the family (though they were denied the authority of the pulpit or even of the home), these women were able to turn that moral authority outward to shine it on social justice issues in the name of God.

 26. Jan 2017
  1. They Write best per haps who do't with the gcn-111.uc..~ so., tile and easy air of Conversation;

   It is interesting that she is claiming that the best writers are excellent, gentle speakers in smaller, private conversations while also declaring that women have no role behind the pulpit. She seems to imply both that women are naturally the best at speaking privately and conversationally, and implying that the best public speakers would be those who conduct themselves similarly, yet she clearly states that women should not speak publicly. There is some strange logical contortionism happening here.

   In previous coursework, I've read feminist theory in which the authors would work within the acceptable framework of what authority women did have in society--typically, this was religious authority (but only as lay people, not religious leaders), or in morality and gentility. Although her declaration that women "have no business with the Pulpit, the Bar or St. Stephens Chapel," perhaps she is merely trying to suggest that gentility (which women are granted by nature) should give women more authority in private relationships, rather than public ones. The argument for private authority was sometimes prioritized over the argument for public authority, with the assumption that if women were treated equally as private citizens, public equality would follow.

   Then again, the rest of this section is very black-and-white (and boring as hell) and does not seem to include any subversive plans to overthrow the patriarchy. So I might be giving her a little too much credit with this addition.

  1. Belinda Cleary For Daily Mail Australia

   Who is this author? Does she have an area of expertise that's related to this story? How would you find out? What is this source and what are its biases? How would you find out?

  2. Leadership consultant Simon Sinek

   Who is Simon Sinek? What is the basis of his authority? What is a "leadership consultant"?

 27. Jun 2016
  1. . It follows then that the machinery of the institution does not grow up to accommodate needs that are independently perceived but that, rather, the institutional machinery comes first and the needs then follow, as do the ways of meeting them. In short, the work to be done is not what the institution responds to but what it create

   On the creative nature of literary criticism

 28. Mar 2016
  1. Greenberg, S. A. (2009). How citation distortions create unfounded authority: Analysis of a citation net-work.British Medical Journal, 339, b2680
 29. Feb 2016
 30. jackymumford.wordpress.com jackymumford.wordpress.com
  1. education

   If you can, you might share some of your pre-ed work experience. This often conveys seriousness and valuable experience coming into the classroom.

 31. sharigulam.weebly.com sharigulam.weebly.com
  1. Experience

   You have had a lot of experience for a sophomore! For all the different age groups you've worked in and block experiences under your belt you might share a focused detail about each one or link to the schools where you've interned to give more depth to these "references."

  2. helping her out

   This connection to your mother is instant credibility! You might list some of the ways you helped her out here (perhaps err on the unexpected or concrete side of things to keep our attention) to make this story stick and begin to establish your authority from a very young age.

 32. jacqgonzalez.wordpress.com jacqgonzalez.wordpress.com
  1. This is a great start. I hear your hopes, your credibility and authority (long past and present line of ELA eds), and your love (quote). Be sure to use the visual affordances of the webtext and consider hyperlinking, even if it's to your favorite author's open online collection or your goodreads feed (just a shot in the dark, but brainstorming here with you).

  1. speech pathology

   Clear, long-term, multi-tiered goals demonstrate your level of focus, intensity, and vision for yourself.

  1. I have been working with students on understanding how to graph information, aspects of 3-Dimensional shapes, and we are now moving on to fractions beginning with halves.

   These images and this caption speak volumes about experience you are getting in the field. They go above and beyond the about page assignment.

 33. rubenaf.weebly.com rubenaf.weebly.com
  1. Living in such a small town there is really not much to do, so to pass time, me and my siblings would play basketball at the one court that my town had just about every night (the days were too hot).

   I have an instant image of this routine in my mind. This is such a quick story and it contributes to your credibility and authority as a physical educator. You've got to display your lifelong learning and identity as a physically active person and you're doing it, concretely and credibly.

  1. 100

   After such a list, thinking a few hyperlinks might have enhanced the webtext, BUT that's also another area of the site to "maintain" and he's writing often, so...probably a wise authorial choice.

  2. TEDxNYED

   Internationally renowned context for public speaking listed first.

  3. named

   Lots of recent honors (past 2-3 years).

  4. writes

   LOTS of popular, widely circulating blogs and online news sites listed here.

  5. He’s also a committed writer, activist, web designer, and father.

   Lots of education related and enhancing identities here, e.g., parenting, web design (ed tech!), social action, etc.. He establishes a lot of authority in and beyond the classroom.

 34. Nov 2015
  1. The commercial port is the second largest municipally-owned port in the UK. It can handle up to 5 million passengers and 0.5m freight units annually and accept vessels up to 175m LOA, 6.5m draft, with no tidal restrictions.

   There are 62 municipal ports in the UK. Most are not commercially significant. The major ones are Portsmouth, Ramsgate, Sunderland and Workington.

 35. Sep 2015
  1. Rabinow links the growth of modem forms of political power with the evolution of aesthetic theories and shows how the

   the quote continues on to discuss how the French showed their superiority through the presence of their architecture

 36. Nov 2013
  1. I do not make evil use of the testimonies of men who can lie, but I establish my argument by the truth-fulness of unwavering, natural usage, the usage, I repeat, which I have been following for so many years with the greatest effort through daily practice and by experience in the subject.

   He is the authority on this subject because of the duration he has spent studying it.

 37. Oct 2013
  1. Gorgias said that you should kill your opponents' earnestness with jesting and their jesting with earnestness;

   This will only work, though, if your audience looks to you as some sort of authority figure - if you don't seem to know what you're talking about, I think that doing what Gorgias suggests would only make you look foolish.

 38. Sep 2013
  1. Does he who teaches anything persuade men of that which he teaches or not?

   This can lead to what we call "The Authority Bias." Saying something is true simply because a person of power, like a teacher, said it was so. "Dr. Cruise from L. Ron Hubbard College University said e-meters really work, so they must."

  1. A considerable amount of aggressiveness must bedeveloped in the child against the authority which prevents him from having his first, but none the less hismost important, satisfactions, whatever the kind of instinctual deprivation that is demanded of him may be;but he is obliged to renounce the satisfaction of this revengeful aggressiveness

   authority turns into superego external object--father conscience arises through suppression of aggressive impulse

  2. First comes renunciation of instinct owing to fear of aggression by the external authority. (This is, ofcourse, what fear of the loss of love amounts to, for love is a protection against this punitive aggression.)After that comes the erection of an internal authority, and renunciation of instinct owing to fear of it - owingto fear of conscience

   In (2) internal authority, bad intentions=bad actions, leads to guilt and punishment

   instinctual renunciation (i.e. renunciation of instinct)--is it the source of conscience?